Kommentarer på ett enkelt sätt

Dela kommentarer och anteckningar i filer, dokument och på bilder. Ingen extra programvara krävs.

Dela kommentarer direkt i filer

Med Dropbox kan du kommentera på alla slags bilder eller i en förhandsgranskning av en text – till exempel i Excel-, Photoshop- och Sketch-filer – även om du inte har dessa appar. Dessutom behöver du inte ladda ned ett bildkommenteringsverktyg – bara klicka var som helst i en bild eller dokumentfil för att lämna en kommentar för ett speciellt område. Du kan lämna kommentarer i filer på både stationära och mobila enheter. 

dela kommentarer i filer

Kommentera PDF-filer i Acrobat från alla enheter

Med vår Adobe Acrobat-integrering är det enkelt att jobba med PDF-dokument. Öppna ett PDF-dokument som är lagrat i ditt Dropbox-konto i Adobe Acrobat så kan du lägga till kommentarer eller markera text från vilken enhet som helst. När du redigerar en PDF sparas ändringarna automatiskt i din Dropbox och du kan enkelt dela den uppdaterade versionen med dina medarbetare.

pdf-kommentarer

Ge och ta emot feedback i realtid

Slipp röriga e-posttrådar med uppföljningsfrågor kring feedbacken i projektet. Med Dropbox-filaktiviteten blir du alltid aviserad när någon lämnar en kommentar i en av dina filer – även om du inte taggas själv – så att du alltid kan hoppa rakt in i rätt diskussion. 

feedback i realtid i pdf-filer