Hoppa till huvudinnehåll

På Dropbox är säkerheten vår högsta prioritet

Vi skyddar data och håller ditt arbete säkert och din vardag organiserad. Säkerheten är inbyggd i våra produkter.

Oavsett om du arbetar ensam, lagrar privata filer eller jobbar i ett litet team som behöver ett säkert arbetsflöde som går att lita på kan du ta en titt och se varför miljontals människor anförtror oss med det som betyder mest.

Hänglåssymbol som ligger över ett 3-gånger-4-rutnät med mappar och ikoner

Så håller Dropbox dina filer och data skyddade

En fingeravtrycksikon som representerar Dropbox funktioner för kontosäkerhet.

Kontosäkerhet

Tvåfaktorsautentisering, användar- och enhetshantering och lösenordsprogram med nollkunskapskryptering skyddar ditt konto från obehöriga inloggningsförsök.

En låsikon som representerar Dropbox funktioner för filskydd och kryptering.

Filskydd och kryptering

Säker 256-bitars AES- och SSL/TLS-krypteringsteknik skyddar dina filer under dataöverföringar.

En delningsikon som representerar Dropbox funktioner för fildelning och åtkomstkontroll.

Fildelning och behörigheter

Avancerade delningskontroller som lösenordsskydd, utgångsdatum och enkel återkallelse av filer och mappar så att endast rätt personer har åtkomst.

En tillbakaspolningsikon som representerar Dropbox funktioner för fil- och mappåterställning.

Återställning av filer och mappar

Slipp oroa dig för filförluster. Du kan enkelt återställa filer, mappar och äldre versioner av ditt material – med flera sätt att återskapa data.

En sköldikon som representerar Dropbox funktioner för intrångsskydd.

Intrångssäkerhet

Vi håller våra system säkra från illasinnade aktörer genom sårbarhetstester, övervakning av djupwebben och detekterings- och ansvarskapacitet i storföretagsklass.

En kryssruteikon som representerar Dropbox funktioner för regelefterlevnad.

Efterlevnad

Dropbox uppfyller globala regelkrav för många av datahanterings- och lagringsbehov, bland annat GDPR-efterlevnad och stöd för HIPAA-efterlevnad för team.

Kontosäkerhet
Håll ditt konto skyddat

Dropbox funktioner för kontosäkerhet hjälper dig att skydda ditt konto från åtkomst utan din vetskap eller tillåtelse.

 • Tvåfaktorsautentisering – en sexsiffrig säkerhetskod eller kodnyckel krävs utöver lösenordet för att få åtkomst till ditt konto.
 • Enhetsgodkännande och hantering – bli meddelad om inloggningar från nya enheter och fjärradera Dropbox-data från valfri enhet som används för åtkomst till ditt konto.
 • Dropbox Passwords – ett lösenordsprogram med nollkunskapskryptering där du kan lagra, synka och automatiskt fylla i inloggningsuppgifter och smidigt logga in på webbplatser och appar. Ingen annan än du har åtkomst till uppgifterna, inte ens Dropbox.
En illustration av ett hus med ett stort lås som representerar Dropbox funktioner för kontosäkerhet.
Filskydd och kryptering
Ge dina filer bästa möjliga skydd
 • Skydda filer i vila – 256 bitars AES-kryptering (Advanced Encryption Standard), den starkaste formen av AES-kryptering som finns, ser till att det är i stort sett omöjligt att knäcka filerna i din molnlagring. Det skulle ta miljarder år att ta sig in i en fil skyddad på detta sätt med dagens teknik och så kallade uttömmande attacker.
 • Skydda filer under överföring – SSL (Secure Sockets Layer) och TLS (Transport Layer Security) används för att skydda data under överföringen mellan Dropbox appar och våra servrar.
Ett visuellt exempel på filer som lagras i Dropbox-molnlagringen, skyddade med SSL/TLS under uppladdning och 256 bitars AES-kryptering i vila.
Fildelning och behörigheter
Se vem som har åtkomst och återkalla snabbt och enkelt

Dela med förtroende. Dropbox ger dig flera sätt att dela och övervaka åtkomst till dina filer och mappar:

 • Dela mappar, länkar och filer – oavsett vad du arbetar på eller vem du arbetar med kan du dela mappar, länkar och filer säkert från din molnlagring.
 • Fillåsning – lås filer under redigering för att förhindra oönskade redigeringar från andra användare och undvika versionsproblem.
 • Filbehörigheter – detaljerade filbehörigheter ger dig möjlighet att styra vem som har åtkomst till enskilda mappar och filer, och nivån av åtkomstbehörighet varje person har till delade material.
 • Lösenordsskydda filer och mappar – lösenordsskydda filer och mappar som ett extra säkerhetslager.
 • Instrumentpanel med rapporter om externa material – se alla filer och mappar som har delats utanför teamet på en central instrumentpanel. Använd lösenord och utgångsdatum på länkar som delas externt och återkalla åtkomsten enkelt när det behövs.
Ett visuellt exempel på inställningarna för lösenordsskydd för en fil eller mapp i Dropbox-molnlagringen.
Återställning av filer och mappar
Ett extra skyddsnät för filer och mappar

Få sinnesro, trygg i vetskapen att dina filer skyddas mot oavsiktliga raderingar, oönskade redigeringar och skada på dina enheter.

 • Versionshistorik – återställ filer till tidigare versioner utan att behöva skapa flera kopior.
 • Filåterställning – återskapa raderade filer i molnlagringen.
 • Dropbox Rewind – återhämta dig efter olyckor eller ransomware genom att återställa alla ändringar som gjorts i dina material på mapp- eller kontonivå.
 • Dropbox Backup – säkerhetskopiera automatiskt datorer – och anslutna externa enheter – direkt till molnet. Skulle olyckan vara fram kan du snabbt återställa ditt material på valfri enhet.
Ett visuellt exempel på processen för att återskapa filer i Dropbox-molnlagringen.
Intrångssäkerhet
Skydd av konto och data som alltid är på

Risken för dataintrång och storskaliga attacker kräver konstant vaksamhet. Våra system bedriver kontinuerlig övervakning och reagerar automatiskt vid tecken på utsatta kontodata.

 • Sårbarhetstester – Dropbox applikationer och infrastruktur testas regelbundet för att hitta eventuella sårbarheter och uppdateras för att förbättra säkerheten och skydda mot attacker.
 • Övervakning av djupwebben – vi övervakar kontinuerligt djupwebben för att upptäcka tecken på dataintrång och har automatiserade system som meddelar dig om din information har påverkats.
 • Detektering av ransomware – övervakning som alltid är igång varnar dig snabbt om möjliga attacker och Dropbox hjälper dig att återställa ditt material utan att behöva betala några lösensummor.
 • Varningar och meddelanden om intrång – varnas omedelbart vid misstänkta händelser som ransomwareattacker, massradering av filer, misstänkt många inloggningsförsök och inloggningsförsök från okända eller misstänkta platser.
Ett visuellt exempel på varningsinställningarna som är tillgängliga för administratörer vid ett eventuellt säkerhetsintrång.
Efterlevnad
Regelefterlevnad för filer och data

Låt dina administratörer slippa problem med granskningar och se till att alla dina filer följer alla regler redan från första början.

 • GDPR-efterlevnad – GDPR-efterlevnad och GDPR-kraven är topprioritet på Dropbox. På samma sätt som vi åtar oss att skydda våra användares data strävar vi efter att säkerställa att Dropbox och våra tjänster uppfyller GDPR-kraven.
 • Stöd för HIPAA-efterlevnad – vi har som åtagande att hjälpa våra kunder som omfattas av HIPAA-/HITECH-reglerna med att skydda skyddad hälsoinformation (PHI).
 • Rapporter om SOC 1-, 2- och 3-efterlevnad – har du höga volymer av känsliga data i molnet behöver du bättre säkerhets-, integritets- och efterlevnadskontroller – och regelbundna rapporter om hur effektiva de är.
 • Dataklassificering – upprätthåll regelefterlevnaden med integritets- och säkerhetspolicyer. Registrera och rapportera automatiskt känslig eller konfidentiell information i din molnlagring.
 • Tillägg för datastyrning – säkra och styr dina företagsdata så att du kan uppnå regelefterlevnad och samtidigt minska riskerna och kostnaderna för densamma.
Ett visuellt exempel på processen för att skapa en policy för datalagring i Dropbox-tillägget för datastyrning.

Faktablad

Faktablad om säkerhetsrutiner

Läs mer om hur vi tar oss an säkerhet i vårt faktablad om säkerhetsrutiner.

Vanliga frågor

Ja. Oavsett om du har ett personligt Dropbox-konto, arbetar i ett team som använder Dropbox för samarbeten eller ansvarar för en företagslösning som it-administratör är säkerheten för dina data vår högsta prioritet.

Läs vårt säkerhetsfaktablad från 2023 för att se hur vi skyddar dina filer.

Dropbox använder dessa åtgärder för att skydda dina data:

 • Filer krypteras med 256 bitars AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) som är den starkaste AES-krypteringen som finns. Kombinationen av 256 nycklar gör att det skulle ta miljarder år att knäcka AES-krypteringen med dagens teknik. Det är näst intill omöjligt för hackare att ta sig förbi krypteringen med så kalla uttömmande attacker.
 • SSL (Secure Sockets Layer) och TLS (Transport Layer Security) används för att skydda data under överföringen mellan Dropbox appar och våra servrar.
 • Våra system testas regelbundet för att hitta eventuella sårbarheter så att vi kontinuerligt kan förbättra säkerheten mot hackarnas ständigt utvecklande taktiker.
 • Tvåstegsverifiering gör att användare kan skydda sina konton mot inloggningsförsök genom att verifiera inloggningen med textmeddelanden eller en verifieringsapplikation.

Läs vårt säkerhetsfaktablad från 2023 för att läsa mer om hur Dropbox säkerhetsfunktioner fungerar.

Filer som överförs till Dropbox-molnlagringen synkas till våra säkra onlineservrar som finns i datacenter på olika platser i USA.

Vi har ytterligare lagringsservrar i Australien, Europeiska unionen, Japan och Storbritannien för berättigade användare med Dropbox-teamplaner.

Läs vårt säkerhetsfaktablad från 2023 för att läsa mer om var Dropbox-data lagras.

Datahemvist innebär den fysiska plats där en organisations data lagras. Vissa organisationer kan behöva ha sin datahemvist på en specifik plats för att kunna följa lagar och regler som gäller dem.

Om till exempel ditt teams data lagras i USA men teamets faktureringsadress är någon annanstans kan du eventuellt överföra dina fildata till en server närmare teamets faktureringsadress.

Ditt Dropbox-konto, och de filer och data som finns där, är privat.

De enda som kan se filerna som lagras i ditt Dropbox-konto är du och de personer som du avsiktligen väljer att dela filer eller mappar med.

Precis som hos de flesta onlinetjänster kan Dropbox personal under sällsynta omständigheter behöva få åtkomst till användares filinnehåll.

Läs mer om vilka som kan se de filer och data som finns i ditt Dropbox-konto.

Läs vårt säkerhetsfaktablad från 2023 för att läsa mer om filåtkomst i Dropbox.