Samarbeid og få live feedback- med Dropbox er deling av dokumenter på nett enkelt

Samarbeid i, rediger og del innhold med teammedlemmer på en enkel måte

Kom dere på samme side

Dropbox Paper er et helhetlig område for å jobbe i team. Du og teamedlemmene kan bruke Paper for å dele alt fra agendaer fra møter til prosjektsutkast. Det er enkelt å legge til bilder, video og til og med kode til prosjekter.

Med Paper's produktivitetsverktøy kan team sentralisere arbeidet på ett sted. Lage en sjekkliste og forfallsdatoer for en agenda, droppe inn relevante filer, og legge igjen kommentarer—rett inn i dokumentet, ved siden av arbeidet ditt. Og med enkle, brukervennlige formateringsmuligheter behøver du ikkke bruke store deler av tiden din på innholdskontroll, men heller på samarbeid om viktig innhold.

team innhold prosjekter

Del alt innholdet som teller

Papers-dokument for samarbeid lar deg dele alle typer innhold med prosjektpartnere i ett enkelt dokument. Lever bidrag i sanntid til Paper-dokumentet ved å legge til sjekklister, tabeller, animerte GIF-filer, emoji, filer og koblinger—nesten alt som er relevant for samarbeidet som pågår. Du kan til og med sømløst bygge inn SoundCloud-klipp og Youtube-koblinger.

dokumentdeling

Gi og få live feedback

Paper gjør innsamlingen av feedback til prosjektet enklere. Samarbeid, del og rediger sammen med kollegaene dine i ett enkelt dokument

Kommuniser med dokument-samarbeidspartnere ved å legge igjen kommentarer i spesifikke avsnitt av dokumentet og omtale medarbeidere som vil bli informert om at du har gitt feedback. Og forutsatt at du får tillatelse fra dokumenteieren, kan du også endre tekst direkte i dokumentet.

dokumentfeedback

Teamsamarbeid på arbeidsplassen er mer enn bare teamarbeid—det er en tilnærming til prosjektstyring som kombinerer samarbeid, innovativ tenking og likeverdig deltagelse for å oppnå et felles mål. Vellykket teamsamarbeid på arbeidsplassen støttes ofte av teknologiverktøy som forbedrer kommunikasjonen og arbeidsflyten, i tillegg til en arbeidskultur som verdsetter hver enkelt persons bidrag til å møte teamets målsettinger. 

Det er mange spennende måter å bruke Dropbox som et nettbasert samarbeidsverktøy på, men den mest effektive bruken er som teamets sentrale knutepunkt for innhold, informasjon og kommunikasjon. Med den nye Dropbox-skrivebordsappen, vår vil du kunne ta med deg filer, verktøy og personer sammen i ett samarbeidsverktøy på nett, og du kan få arbeidet gjort sammen som et team på en mer effektiv måte.

Dropbox Paper er et annet samarbeidsverktøy på nett som fungerer som et arbeidsområde for teamsamarbeid og kommunikasjon. Sørg for at alle teamkollegene er på samme side ved å organisere møtenotater, prosjektplaner, gjøremålslister og koblinger for kontekst i ett dokument som alle kan henvise til.

Samarbeidsverktøy kan bringe nytte til enkeltpersoner og store team både fordi de kan hjelpe alle til samarbeide effektivt mot et felles mål. Fordelene med samarbeidsverktøy kan omfatte: 

        •  Effektive arbeidsflyter og prosesser

        •  Sentralisert informasjonsplattform

         Forbedret kommunikasjon og tillit

Dropbox kan oppmuntre og forbedre teamsamarbeid ved å bringe filene dine, verktøyene dine og folkene dine sammen i ett praktisk arbeidsområde. Teamsamarbeid kan være uanstrengt når alt du trenger for å få gjort det beste arbeidet ditt er organisert, lett å finne, og kan deles lett med både teamkolleger og eksterne partnere.