Skip to main content

I Dropbox er sikkerheten satt i høysete

Vi beskytter data og hjelper deg med å holde orden på både jobben og privatlivet ditt. Sikkerheten er integrert i designet vårt.

Enten du jobber alene, lagrer personlige filer eller er en del av et lite team som trenger en sikker arbeidsflyt du kan stole på, kan du se hvorfor millioner av mennesker stoler på oss for det som betyr mest.

Hengelåssymbol som ligger over et rutenett på 3 x 4 med mapper og ikoner

Hvordan Dropbox holder filene og dataene dine sikre

Et fingeravtrykkikon som representerer Dropbox-kontosikkerhetsfunksjonen.

Kontosikkerhet

Tofaktorautentiseringodkjenning, bruker- og enhetsadministrasjon, og et nullkunnskaps passordadministrator holder kontoen din sikker mot ukjente påloggingsforsøk.

Et låsikon som representerer Dropbox filbeskyttelse- og krypteringsfunksjon.

Filbeskyttelse og kryptering

Sikker 256-bit AES- og SSL/TLS-krypteringsteknologi holder filene dine trygge mot skade under dataoverføring.

Et deleikon som representerer Dropbox sin fildeling og tilgangsadministrasjonsfunksjon.

Fildeling og tillatelser

Avanserte delingskontroller som passordbeskyttelse, utløpsdatoer og enkel tilbakekalling av filer og mapper bidrar til å sikre at bare de rette personene har tilgang.

Et tilbakespolingsikon som representerer Dropbox sine gjenopprettingsfunksjoner for filer og mapper.

Fil- og mappegjenoppretting

Ikke lev i frykt for å miste filer. Du kan enkelt gjenopprette filer, mapper og eldre versjoner av innhold – med flere måter å gjenopprette dataene dine på.

Et skjoldikon som representerer Dropbox sine sikkerhetsfunksjoner mot databrudd.

Databruddsikkerhet

Vi holder systemene våre trygge mot ondsinnede aktører, med sårbarhetstester, overvåking av det mørke nettet og Enterprise deteksjons- og responsfunksjoner.

Et avmerkingsboks-ikon som representerer Dropbox sin samsvarsfunksjon.

Samsvar

Dropbox oppfyller global regulatorisk standard for mange av dine datahåndterings- og fillagringsplassbehov, inkludert GDPR-samsvar og kundestøtte for HIPAA-samsvar for team.

Kontosikkerhet
Hold kontoen din sikker

Sikkerhetsfunksjonen for Dropbox-kontoer bidrar til å beskytte kontoen din mot tilgang uten din viten og godkjenning.

 • Tofaktorautentisering— krever en sekssifret sikkerhetskode eller nøkkel i tillegg til et passord for å få tilgang til kontoen din.
 • Enhetsgodkjenning og administrasjon– bli varslet om påloggings-ID fra nye enheter, og fjernslett Dropbox-data fra alle enheter som brukes for å få tilgang til kontoen din.
 • Dropbox Passwords— et nullkunnskaps-passord for å lagre, synkronisere og automatisk fylle ut påloggings-ID-detaljene dine for sømløst å logge på nettsteder og apper. Ingen, ikke engang Dropbox, har tilgang bortsett fra deg.
En illustrasjon av et hus med en stor lås, som representerer Dropbox sin kontosikkerhetsfunksjon.
Filbeskyttelse og kryptering
Gi filene dine den best mulige beskyttelsen
 • Beskyttelse av filer i hvile—256-bit Advanced Encryption Standard (AES), den sterkeste metoden for AES-kryptering som er tilgjengelig, gjør det praktisk talt umulig å bryte seg inn i filene i nettskylagringen din. Det ville tatt milliarder av år å bryte seg inn i en fil som er beskyttet på denne måten ved hjelp av dagens teknologi og såkalte «brute force»-metoder.
 • Beskytte filer under overføring– Secure Sockets Layer (SSL) og Transport Layer Security (TLS) brukes til å beskytte data når de overføres mellom Dropbox-apper og serverne våre.
Et visuelt eksempel på filer som lagres i Dropbox nettskylagring, beskyttet av SSL/TLS under opplastninger, og 256-bit AES-kryptering i hvile.
Fildeling og tillatelser
Vit hvem som har tilgang og tilbakekall raskt og enkelt

Del med sikkerhet. Dropbox gir flere måter å dele og overvåke tilgang til filer og mapper:

 • Del mapper, koblinger og filer— uansett hva du jobber med, eller hvem du jobber med, kan du trygt dele mapper, koblinger og filer fra nettskylagringen din.
 • Fillåsing– lås filer mens du redigerer for å forhindre uønskede redigeringer fra samarbeidspartnere og unngå motstridende kopier.
 • Filtillatelser– granulære filtillatelser gir deg makten til å kontrollere hvem som har tilgang til individuelle mapper og filer, og tilgangsnivået de har for hver enkelt.
 • Passordbeskyttede filer og mapper– passordbeskytt filer og mapper for å legge til et ekstra sikkerhetslag.
 • Dashbord for ekstern innholdsrapportering– vis alle filer og mapper som er delt utenfor teamet ditt, i et sentralisert dashbord. Krev passord og utløpsdato for eksternt delt kobling, og tilbakekall enkelt tilgangen når det er nødvendig.
Et visuelt eksempel på innstillingene for passordbeskyttelse for en fil eller mapper i Dropbox sin nettskylagring.
Fil- og mappegjenoppretting
Et ekstra sikkerhetsnett for filene og mappene dine

Gi deg selv trygghet og en forsikring om at filene dine er sikret mot utilsiktet sletting, uønskede redigeringer eller skade på enhetene dine.

 • Versjonshistorikk—rull filer tilbake til tidligere versjoner uten å måtte lage flere kopier.
 • Filgjenoppretting– gjenopprett slettede filer tilbake til nettskylagringen din.
 • Dropbox Rewind– gjenopprett fra ulykker eller løsepengevirus ved å reversere alle endringer i innholdet ditt på mappe- eller kontonivå.
 • Dropbox Backup—sikkerhetskopier automatisk datamaskiner—og tilkoblede eksterne stasjoner—direkte til nettskyen. Skulle noe gå galt, er det raskt å gjenopprette innholdet ditt til en hvilken som helst enhet.
Et visuelt eksempel på prosessen for å gjenopprette filer i Dropbox sin nettskylagring.
Databruddsikkerhet
Beskyttelse som alltid er på, for kontoen og dataene dine

Trusselen om databrudd og store angrep krever konstant årvåkenhet. Systemene våre overvåker kontinuerlig for å automatisk reagere på tegn på eksponerte data.

 • Sårbarhetstester– Dropbox-applikasjoner og infrastruktur testes regelmessig for sikkerhetssårbarheter, og skjerpes for å forbedre sikkerheten og beskytte mot angrep.
 • Overvåking av det mørke nettet– vi overvåker kontinuerlig det mørke nettet for tegn på databrudd, med automatiserte systemer for å varsle deg hvis informasjonen din har blitt kompromittert.
 • Deteksjon av løsepengevirus— alltid pågående overvåking varsler deg raskt om potensielle angrep, og Dropbox hjelper deg med å gjenopprette innholdet ditt uten at du må betale løsepenger.
 • Varslinger og meldinger om brudd– få umiddelbart varsel om mistenkelig oppførsel som løsepengevirusangrep, massesletting av filer, overdrevent antall påloggingsforsøk og påloggingsforsøk fra ukjente eller mistenkelige steder.
Et visuelt eksempel på varslingsinnstillingene som er tilgjengelige for administratorer i tilfelle et potensielt sikkerhetsbrudd.
Samsvar
Samsvar for filene og dataene dine

Spar deg selv for hodepine med administrasjon før en revisjon og sørg for at alle filene dine er kompatible fra dag én.

 • GDPR-samsvar– GDPR-samsvar og -krav er en topprioritet for Dropbox. I tråd med forpliktelsen vår til å beskytte brukernes data, jobber vi hardt for å sikre at Dropbox og dets tjenester er i samsvar med GDPR.
 • Støtte for HIPAA-overholdelse— vi er forpliktet til å hjelpe kunder underlagt HIPAA/HITECH-regelverket med å beskytte beskyttede helseopplysninger (PHI).
 • SOC 1-, 2- og 3-overholdelsesrapporter— når du har store mengder sensitive opplysninger i nettskyen, trenger du overlegen sikkerhet, personvern og samsvarskontroller — og regelmessige rapporter om deres effektivitet.
 • Dataklassifisering—hold deg i samsvar med retningslinjer for personvern og sikkerhet. Spor og rapporter automatisk om sensitive eller konfidensielle opplysninger informasjon i nettskylagringen din.
 • Tilleggsprogram for datastyring—sikre og kontroller bedriftsdataene dine slik at du kan oppfylle forskrifts- og samsvarsbehov, samtidig som du reduserer risikoen og kostnadene ved å ikke oppfylle dem.
Et visuelt eksempel på prosessen for å lage en policy for dataoppbevaring med Dropbox-tilleggsprogram for datastyring.

Hvitbok

Hvitebok for sikkerhetspraksiser

Finn ut mer om tilnærmingen vår til sikkerhet i hviteboken for sikkerhetspraksiser.

Vanlige spørsmål

Ja. Enten du har en Privat Dropbox-konto, jobber i et team som bruker Dropbox for å samarbeide, eller overvåker en løsning på Enterprise-nivå som IT-administrator – sikkerheten til dataene dine er vår høyeste prioritet.

Les vår Hvitebok for sikkerhet for 2023 for å finne ut hvordan vi holder filene dine trygge.

For å holde dataene dine beskyttet bruker Dropbox følgende tiltak:

 • Filer krypteres med 256-bit Advanced Encryption Standard (AES), den sterkeste metoden for AES-kryptering på markedet. Ved å kreve 256 nøkkelkombinasjoner, vil AES ta milliarder av år å knekke med dagens teknologi, noe som gjør den praktisk talt ugjennomtrengelig for hackere som bruker såkalte «brute-force»-metoder.
 • Secure Sockets Layer (SSL) og Transport Layer Security (TLS) brukes til å beskytte data når de overføres mellom Dropbox-apper og serverne våre.
 • Systemene våre gjennomgår regelmessige tester for sikkerhetssårbarheter, noe som gjør at vi kontinuerlig kan forbedre sikkerheten mot hackernes teknikker som stadig er i utvikling.
 • Totrinns-verifisering lar brukere holde kontoene sine sikre mot påloggingsforsøk, med mulighet til å verifisere via tekst eller med en godkjenner-app.

Les vår Hvitebok for sikkerhet for 2023 for å finne ut mer om hvordan Dropbox sine sikkerhetsfunksjoner fungerer.

Filer som er lagt til en Dropbox nettskylagringskonto synkroniseres til våre sikre, tilkoblede servere som er lokalisert i datasentra over hele USA.

Ytterligere lagringsplasservere er tilgjengelige i Australia, EU, Japan og Storbritannia for kvalifiserte brukere av Dropbox-teamabonnementer.

Les vår Hvitebok for sikkerhet for 2023 for å finne ut mer om hvor Dropbox-data lagres.

Datalager refererer til det fysiske stedet der en organisasjons data er lagret. Noen organisasjoner kan kreve datalagring på bestemte steder for å overholde lover og forskrifter som berører dem.

Hvis teamets data er lagret i USA, men teamets faktureringsadresse er et annet sted, kan du for eksempel overføre fildataene dine til en server nærmere teamets faktureringsadresse.

Dropbox-kontoen din, sammen med alle filer og data som er lagret i den, er privat.

 

De eneste personene som vil kunne se filer som er lagret i Dropbox-kontoen din, er deg selv og alle du bevisst har valgt å dele filen eller mappen med.

Som for de fleste større tilkoblede tjenester vil Dropbox-personell i sjeldne tilfeller ha behov for tilgang til brukernes filinnhold. 

Finn ut mer om hvem som kan se filene og dataene i Dropbox-kontoen din.

Les vår Hvitebok for sikkerhet for 2023 for å finne ut mer om Dropbox-filtilgang.