Skip to main content

Bij Dropbox heeft beveiliging de hoogste prioriteit

We beschermen onze gegevens en houden je werk- en privéleven georganiseerd. Beveiliging is in ons design ingebouwd.

Of je nu alleen werkt en persoonlijke bestanden opslaat of lid bent van een klein team dat een veilige, betrouwbare workflow nodig heeft: ontdek waarom miljoenen mensen op ons vertrouwen voor alles wat belangrijk is.

Hangslotsymbool over een raster van 3 bij 4 met mappen en pictogrammen

Hoe Dropbox je bestanden en gegevens veilig houdt

Een vingerafdrukpictogram dat de beveiligingsfuncties van Dropbox-accounts symboliseert.

Accountbeveiliging

Tweefactorauthenticatie, gebruikers- en apparaatbeheer en een zero-knowledge wachtwoordmanager houden je account veilig tegen onbekende aanmeldpogingen.

Een slotpictogram dat de Dropbox-functies voor bestandsbeveiliging en -versleuteling symboliseert.

Bestandsbeveiliging en -versleuteling

Veilige 256-bits AES- en SSL/TLS-versleutelingstechnologie houdt je bestanden veilig tijdens de gegevensoverdracht.

Een deelpictogram dat de Dropbox-functies voor het delen van bestanden en toegangsbeheer symboliseert.

Bestanden delen en bestandsmachtigingen

Geavanceerde functies voor delen, zoals wachtwoordbeveiliging, vervaldatums en het eenvoudig intrekken van machtigingen voor bestanden en mappen, zorgen ervoor dat alleen de juiste mensen toegang ertoe hebben.

Een terugspoelpictogram dat de Dropbox-functies voor het herstellen van bestanden en mappen symboliseert.

Bestanden en mappen herstellen

Leef niet in angst om bestanden te verliezen. Herstel eenvoudig bestanden, mappen en oudere versies van materiaal, met meerdere manieren om je gegevens terug te zetten.

Een schildpictogram dat de Dropbox-functies voor de bescherming tegen datalekken symboliseert.

Bescherming tegen datalekken

We beschermen onze systemen tegen criminelen met kwetsbaarheidstests, monitoring van het darkweb, en detectie- en responsmogelijkheden voor bedrijven.

Een selectievakjepictogram dat de Dropbox-functies voor naleving symboliseert.

Naleving

Dropbox voldoet aan wereldwijde regelgevingsnormen voor veel van je behoeften op het gebied van gegevensverwerking en bestandsopslag, waaronder naleving van de AVG en ondersteuning van de naleving van HIPAA voor teams.

Accountbeveiliging
Houd je account veilig

De beveiligingsfuncties van Dropbox helpen je account te beschermen tegen onbekende en ongeoorloofde toegang.

 • Tweefactorauthenticatie: vereis, naast een wachtwoord, een zescijferige beveiligingscode of -sleutel om toegang te krijgen tot je account.
 • Apparaatgoedkeuring en -beheer: ontvang meldingen in het geval van aanmeldingen vanaf nieuwe apparaten en verwijder extern Dropbox-gegevens van elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot je account.
 • Dropbox Passwords: een zero-knowledge wachtwoordmanager om je aanmeldgegevens op te slaan, te synchroniseren en automatisch in te vullen, zodat je je naadloos kunt aanmelden bij websites en apps. Behalve jij, heeft niemand er toegang toe, zelfs Dropbox niet.
Een illustratie van een huis met een groot slot die de beveiligingsfuncties van Dropbox-accounts symboliseert.
Bestandsbeveiliging en -versleuteling
Geef je bestanden de best mogelijke bescherming
 • Bescherm bestanden in rust: 256-bits Advanced Encryption Standard (AES), de sterkste methode van AES-versleuteling die beschikbaar is, maakt de bestanden in je cloudopslag vrijwel onmogelijk te kraken. Met de huidige technologie en zogenaamde 'brute kracht'-methoden zou het miljarden jaren duren om een bestand te kraken dat op deze manier is beveiligd.
 • Bescherm bestanden tijdens de overdracht: Secure Sockets Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS) worden gebruikt om gegevens te beschermen tijdens de overdracht tussen Dropbox-apps en onze servers.
Een visueel voorbeeld van bestanden die zijn opgeslagen in Dropbox-cloudopslag en tijdens het uploaden door SSL/TLS en in rust door 256-bits AES-versleuteling worden beschermd.
Bestanden delen en bestandsmachtigingen
Weet wie toegang heeft en trek toegangsmachtigingen snel en eenvoudig in

Deel zonder zorgen. Dropbox biedt meerdere manieren om de toegang tot je bestanden en mappen te delen en te controleren:

 • Deel mappen, links en bestanden: je kunt veilig mappen, links en bestanden vanuit je cloudopslag delen, ongeacht waaraan je werkt of met wie je samenwerkt.
 • Bestandsvergrendeling: vergrendel bestanden tijdens het bewerken om ongewenste bewerkingen van collega's of conflicterende kopieën te voorkomen.
 • Bestandsmachtigingen: met aangepaste bestandsmachtigingen kun je bepalen wie toegang heeft tot individuele mappen en bestanden, en op welk niveau ze toegang hebben.
 • Met wachtwoord beveiligde bestanden en mappen: bescherm bestanden en mappen met een wachtwoord om een extra beveiligingslaag toe te voegen.
 • Dashboard voor externe rapportage van materiaal: bekijk alle bestanden en mappen die buiten je team worden gedeeld op een gecentraliseerd dashboard. Vereis een wachtwoord en vervaldatum voor extern gedeelde links en trek, indien nodig, eenvoudig de toegang in.
Een visueel voorbeeld van de wachtwoordbeveiligingsinstellingen voor een bestand of map in Dropbox-cloudopslag.
Bestanden en mappen herstellen
Een extra vangnet voor je bestanden en mappen

Geef jezelf gemoedsrust met de gedachte dat je bestanden zijn beschermd tegen per ongeluk verwijderen, ongewenste bewerkingen of schade aan je apparaten.

 • Versiegeschiedenis: draai bestanden terug naar eerdere versies zonder dat je extra kopieën hoeft te maken.
 • Bestandsherstel: zet verwijderde bestanden terug in je cloudopslag.
 • Dropbox Rewind: herstel van ongelukken of ransomware door alle wijzigingen in je materiaal terug te draaien op map- of accountniveau.
 • Dropbox Backup: maak automatisch een back-up van computers en aangesloten externe schijven, rechtstreeks naar de cloud. Mocht er ooit iets misgaan, dan kun je snel op elk apparaat je materiaal terugzetten.
Een visueel voorbeeld van het proces om bestanden terug te zetten in je Dropbox-cloudopslag.
Bescherming tegen datalekken
Ononderbroken bescherming van je account en gegevens

De dreiging van datalekken en grootschalige aanvallen vereist een voortdurende waakzaamheid. Onze systemen controleren continu op tekenen van blootgestelde accountgegevens en reageren daar automatisch op.

 • Kwetsbaarheidstests: de apps en infrastructuur van Dropbox worden regelmatig getest op beveiligingsrisico's, en verstevigd om de beveiliging te verbeteren en te beschermen tegen aanvallen.
 • Monitoring van het darkweb: we houden voortdurend het darkweb in de gaten op tekenen van datalekken. Mochten je gegevens zijn gecompromitteerd, dan stellen onze geautomatiseerde systemen je daarvan op de hoogte.
 • Detectie van ransomware: dankzij de ononderbroken bewaking, word je snel gewaarschuwd voor mogelijke aanvallen. Zo helpt Dropbox je materiaal terug te zetten zonder losgeld te betalen.
 • Waarschuwingen en meldingen bij inbreuken: word onmiddellijk gewaarschuwd bij verdacht gedrag, zoals ransomware-aanvallen, massale bestandsverwijdering, te veel aanmeldpogingen en aanmeldpogingen vanaf onbekende of verdachte locaties.
Een visueel voorbeeld van de waarschuwingsinstellingen die beschikbaar zijn voor beheerders in het geval van een mogelijke inbreuk op de beveiliging.
Naleving
Naleving voor je bestanden en gegevens

Bespaar jezelf de administratieve rompslomp in de aanloop naar een audit en zorg ervoor dat al je bestanden vanaf de eerste dag aan de regels voldoen.

 • Naleving van de AVG-wetgeving: naleving van de AVG en vereisten zijn een topprioriteit voor Dropbox. In lijn met onze toewijding aan de bescherming van de gegevens van onze gebruikers, werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat Dropbox en onze services de AVG naleven.
 • Ondersteuning van HIPAA-naleving: we helpen klanten die onder de hipaa/HITECH-regelgeving vallen bij het beschermen van beschermde gezondheidsinformatie.
 • SOC 1-, 2- en 3-nalevingsrapporten: wanneer je grote hoeveelheden gevoelige gegevens in de cloud hebt, heb je niet alleen strenge beveiliging-, privacy- en nalevingscontroles nodig, maar ook regelmatige rapporten over de effectiviteit ervan.
 • Classificatie van gegevens: blijf voldoen aan het privacy- en beveiligingsbeleid. Volg en rapporteer automatisch gevoelige of vertrouwelijke gegevens in je cloudopslag.
 • Add-on voor gegevensbeheer: beveilig en beheer je bedrijfsgegevens, zodat je kunt voldoen aan je vereisten op het gebied van regelgeving en naleving, terwijl je ook de risico's en kosten beperkt van het niet voldoen aan deze vereisten.
Een visueel voorbeeld van het proces om een beleid voor gegevensbewaring te maken met de add-on voor gegevensbeheer van Dropbox.

Whitepaper

Whitepaper over beveiligingspraktijken

Meer informatie over onze beveiligingsaanpak in onze whitepaper over beveiligingspraktijken.

Veelgestelde vragen

Ja. Of je nu een persoonlijk Dropbox-account hebt, in een team werkt dat Dropbox gebruikt om samen te werken of als IT-beheerder toezicht houdt op een oplossing op bedrijfsniveau: de beveiliging van je gegevens heeft onze hoogste prioriteit.

Lees onze whitepaper over beveiliging van 2023 voor meer informatie over hoe we je bestanden veilig houden.

Voor de bescherming van je gegevens gebruikt Dropbox de volgende maatregelen:

 • Bestanden worden versleuteld met de 256-bits Advanced Encryption Standard (AES), de sterkste methode van AES-versleuteling die beschikbaar is. Doordat er 256 sleutelcombinaties nodig zijn, zou het miljarden jaren duren om AES te kraken met de huidige technologie, waardoor het vrijwel ondoordringbaar is voor hackers die gebruikmaken van zogenaamde 'brute kracht'-methoden.
 • Er wordt gebruikgemaakt van Secure Sockets Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS) om gegevens te beschermen tijdens de overdracht tussen Dropbox-apps en onze servers.
 • Onze systemen worden regelmatig getest op kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat we onze beveiliging voortdurend kunnen verbeteren tegen de steeds veranderende tactieken van hackers.
 • Dankzij tweestapsverificatie kunnen gebruikers hun accounts beveiligen tegen aanmeldpogingen met de mogelijkheid om een aanmelding te verifiëren via sms of met een authenticatie-app.

Lees onze whitepaper over beveiliging van 2023 voor meer informatie over hoe de beveiligingsfuncties van Dropbox werken.

Bestanden die worden toegevoegd aan een Dropbox-account voor cloudopslag worden gesynchroniseerd met onze beveiligde online servers, die zich in datacenters in de Verenigde Staten bevinden.

Er zijn extra opslagservers beschikbaar in Australië, de Europese Unie, Japan en het Verenigd Koninkrijk voor in aanmerking komende gebruikers van Dropbox-abonnementen voor teams.

Lees onze whitepaper over beveiliging van 2023 voor meer informatie over waar Dropbox-gegevens worden opgeslagen.

Gegevensresidentie verwijst naar de fysieke locatie waar de gegevens van een organisatie zijn opgeslagen. Sommige organisaties eisen dat gegevens zich op specifieke locaties bevinden om te voldoen aan wet- en regelgeving die op hen van toepassing is.

Als de gegevens van je team zijn opgeslagen in de Verenigde Staten, maar het factureringsadres van je team zich bijvoorbeeld ergens anders bevindt, kun je mogelijk jouw bestandsgegevens migreren naar een server die dichter bij het factureringsadres van je team ligt.

Je Dropbox-account, evenals alle bestanden en gegevens die erin zijn opgeslagen, zijn privé.

De enige mensen die opgeslagen bestanden in je Dropbox-account kunnen bekijken, zijn jij en iedereen met wie je bewust een bestand of map hebt gedeeld.

Net als bij de meeste grote online services, heeft het personeel van Dropbox in zeldzame gevallen toegang tot het materiaal in je gebruikersbestanden.

Meer informatie over wie de bestanden en gegevens in je Dropbox-account kan bekijken.

Lees onze whitepaper over beveiliging van 2023 voor meer informatie over de toegang tot Dropbox-bestanden.