Łatwe adnotacje

Dodawaj komentarze do plików, dokumentów i obrazów. Nie potrzebujesz dodatkowego oprogramowania.

Dodawaj komentarze bezpośrednio do plików

Dzięki Dropbox możesz dodawać komentarze w podglądzie dowolnego pliku i tekstu, również komentarze do plików programów Excel, Photoshop i Sketch, nawet jeśli nie masz odpowiednich aplikacji. Co więcej, nie musisz ściągać narzędzia umożliwiającego dodawanie adnotacji do obrazów. Po prostu kliknij w dowolnym miejscu obrazu lub pliku tekstowego, aby dodać adnotację. Możesz dodawać komentarze do plików zarówno na komputerze, jak i na komórce. 

dodaj komentarze do plików

Edytuj pliki PDF w Adobe Acrobat na dowolnym urządzeniu

Integracja z Adobe Acrobat zapewnia łatwą obsługę dokumentów PDF. Po otwarciu pliku PDF zapisanego na koncie Dropbox w Adobe Acrobat możesz umieszczać adnotacje i zaznaczać tekst na dowolnym urządzeniu. Dzięki automatycznemu zapisywaniu zmian w pliku PDF na koncie Dropbox łatwo udostępnisz współpracownikom aktualną wersję dokumentu.

adnotacje pdf

Wymieniaj uwagi w czasie rzeczywistym

Pozbądź się bałaganu i niepotrzebnych pytań w konwersacjach e-mail dotyczących projektów. Dzięki kontroli wykorzystania plików zawsze dostajesz powiadomienie o pozostawieniu nowego komentarza (nawet gdy nie zostałeś w nim oznaczony), więc możesz przełączyć się bezpośrednio na daną konwersację. 

uwagi do pdf w czasie rzeczywistym