Przejdź do głównej zawartości

Ochrona hasłem folderów i plików

Dropbox ułatwia zabezpieczanie, kontrolowanie i chronienie hasłem wszystkich poufnych informacji

Obraz udostępniany po włączeniu ochrony hasłem i wyłączeniu pobierania
Zabezpiecz folder lub plik hasłem, aby skorzystać z dodatkowej warstwy zabezpieczeń

Dropbox wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń, dzięki czemu możesz spać spokojnie, wiedząc, że wszystkie poufne dane są bezpieczne w chmurze.

Chroniąc pliki hasłem w Dropbox, masz pewność, że będą one dostępne tylko dla tych osób, które wybierzesz.

Aby wyświetlić lub pobrać taki dokument, należy wprowadzić hasło ustawione w celu jego ochrony.

Folder chroniony hasłem udostępniany wybranemu użytkownikowi
Kontroluj dostęp za pomocą ochrony hasłem w Dropbox

Dropbox umożliwia ochronę hasłem plików PDF i innych typów plików bez dodatkowego oprogramowania. Zanim udostępnisz łącze do pliku PDF, dokumentu Word lub innego pliku bądź folderu, po prostu ustaw hasło, aby tylko odbiorca mógł otworzyć pliki, używając właśnie tego hasła.

Użytkownicy konta zespołu Dropbox mogą z łatwością ograniczać dostęp do poufnych plików. Jeśli ktoś spoza Twojego zespołu uzyska łącze do chronionego hasłem pliku lub folderu, nie martw się: bez hasła nikt go nie otworzy.

Użytkownik uzyskujący dostęp do pliku przy użyciu hasła
Kontroluj dostęp do plików za pomocą dat wygaśnięcia łączy udostępnionych

Zachowaj kontrolę nad plikami nawet po ich wysłaniu. Możesz ustawić datę wygaśnięcia łącza udostępnionego w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej – dzięki temu upoważnieni odbiorcy będą mogli skorzystać z tego łącza tylko, dopóki nie wygaśnie. Po tym czasie łącze przestanie działać i nikt nie będzie mógł wyświetlić plików.

Innym sposobem na uniemożliwienie pobrania Twoich materiałów służbowych jest wyłączenie opcji pobierania dla łącza udostępnionego. Odbiorcy będą mogli wyświetlić podgląd pliku w witrynie dropbox.com, ale nie będą mogli pobrać go na swój komputer.

Użytkownik ustawiający datę wygaśnięcia łącza w widoku kalendarza
Skonfiguruj uwierzytelnianie 2FA w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Ochrona hasłem pozwala kontrolować i zabezpieczać pliki i foldery udostępniane innym osobom oraz zapobiega przedostaniu się poufnych materiałów w niepowołane ręce. Inną zalecaną przez nas funkcją zabezpieczającą jest weryfikacja dwustopniowa. Ta prosta, ale ważna funkcja chroni konto Dropbox i całą jego zawartość.

Gdy włączasz weryfikację dwustopniową, Dropbox prosi o ustawienie drugiej metody uwierzytelniania. Oznacza to podanie sześciocyfrowego kodu lub klucza zabezpieczeń (oprócz hasła) podczas logowania się na konto lub dodawania nowego komputera, telefonu lub tabletu. Weryfikacja dwustopniowa używana razem z funkcją ochrony hasłem znacznie utrudnia osobom postronnym uzyskanie dostępu do Twojego konta.

Użytkownik ustawiający hasło do pliku udostępnionego i włączający uwierzytelnianie dwuetapowe

Często zadawane pytania

Szyfrowanie plików gwarantuje, że jeśli ktoś spróbuje przechwycić pliki lub dyski, na których te pliki są przechowywane, odczyt danych będzie niemożliwy. Z kolei ochrona hasłem to funkcja, którą można włączyć podczas udostępniania plików w usłudze Dropbox – stanowi ona dodatkową warstwę zabezpieczeń udostępniania. Dropbox zawsze szyfruje dane podczas przesyłania. Dodatkowo, udostępniając pliki lub foldery, możesz zastosować ochronę hasłem.

Dzięki hasłom tylko wybrani użytkownicy mogą otworzyć udostępnione pliki. Jeśli łącze udostępnione trafi do przypadkowej osoby, nie będzie ona mogła otworzyć pliku, nie posiadając hasła. Dodanie dat wygaśnięcia łączy do plików chronionych hasłem powoduje, że przesyłane przez Ciebie łącze jest dostępne tylko dla wybranych użytkowników i tylko przez określony czas. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji oraz wskazówek na temat używania ochrony hasłem, zobacz zasoby dotyczące bezpieczeństwa hasła.

Ustawienie hasła dla dokumentu Word zapewnia, że dostęp do niego za pośrednictwem Dropbox będą mieć tylko te osoby, które wybierzesz. Zapobiega to niepożądanemu przeglądaniu lub edytowaniu tego dokumentu Word, ponieważ zanim ktokolwiek będzie mógł go wyświetlić lub pobrać, musi wprowadzić hasło ustawione w celu ochrony dokumentu.

Dodawanie ochrony hasłem do plików PDF jest proste. Aby ustawić hasło dla łącza do udostępnionego pliku PDF, zaloguj się w witrynie dropbox.com, kliknij przycisk „Udostępnij” obok nazwy pliku i przejdź do ustawień łącza. Tylko osoby, które znają ustawione przez Ciebie hasło, będą mogły wyświetlić lub pobrać wysłany plik PDF.

Obecnie z zabezpieczania plików hasłem za pomocą łącza udostępnionego mogą korzystać użytkownicy Dropbox Professional oraz użytkownicy konta zespołu Dropbox w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox. Porównaj nasze taryfy, aby znaleźć taką, która będzie najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Zobacz więcej funkcji

Ikona niebieskiego folderu z przyciskiem prośby o dostęp

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Kontroluj dostęp do swoich plików i uprawnienia, jakie nadajesz innym użytkownikom

Duży plik obrazu przedstawiającego zielonego słonia

Wysyłaj duże pliki

Bez obaw przesyłaj każdemu pliki dowolnego typu

Użytkownicy dodający komentarze do dokumentu

Współpraca nad zawartością

Współpracuj z członkami zespołu oraz udostępniaj im zawartość

Użytkownik przełączający uprawnienia do udostępniania folderu

Uprawnienia do plików

Chroń swoją pracę za pomocą zaawansowanych uprawnień do plików