Molnsäkerhet med Dropbox

Säker molnlagring för alla dina filer
Säker molnlagring

Vad är molnsäkerhet?

Molnsäkerheten är tekniken, programvaran, apparna och de regler som skyddar dina personuppgifter och de företagsdata som lagras online. Molndataskydd ger samma stränga skydd som stationera datacenterger, och säkrar din molninfratruktur utan kostnader för maskinvaruunderhåll.

Molnhantering förenklar IT-ledningen med programvara och appar som fjärrstyr och övervaka data i molnmiljön. Dessutom blir det med rätt molnleverantör också enkelt för team och organisationer att lagra data säkert och skala upp snabbt.

Skyddar data i molnet

Så fungerar säker molnlagring

Molnleverantörer och molnlagringstjänster använder ett nätverk av sammankopplade datacenter för att lagra och hantera dina onlinedata. Alla molnlösningar – vare sig det är SaaS, PaaS eller IaaS – använder modeller som kan anpassas efter användarnas behov. De tre molntyper som vanligtvis används är:

  • Offentliga moln – Molnresurser som maskinvara, lagrings- och nätverksenheter ägs och drivs av en tredjepartsleverantör av molntjänster och levereras via webben. Offentliga moln är vanligast och används ofta för e-post, kontorsappar och onlinelagring.
  • Privata moln – Resurserna för molnhantering används exklusivt av en organisation. Privata moln kan var fysiskt placerade i ett stationärt datacenter eller hanteras av en tredjepartsleverantör av molntjänster, men molninfrastrukturen upprätthålls i ett privat nätverk med särskild maskin- och programvara.
  • Hybridmoln – Som namnet antyder kombineras i denna lösning ett privat och ett offentligt moln. I hybridmoln kan data och applikationer röra sig mellan privata och offentliga moln vilket ger större flexibilitet och fler driftsättningsalternativ.

Är Dropbox säkert?

Med Dropbox är molndataskyddet prioriterat – vi använder flera skyddslager över en distribuerad och pålitlig molninfrastruktur. Så vare sig du är en person eller ett team ger våra molnsäkerhetslösningar samma skyddsstandard till alla dina onlinedata. 

Detta innebär att personer tryggt kan använda våra säkra moln för att lagra filer, dela dokument och begära åtkomst. Dessutom kan organisationer känna sig trygga med vår förstklassiga krypterade molnlagring som stöder våra kunders efterlevnadskrav och följer dataskyddsregler för affärsregler och internationella förordningar (till exempel GDPR och HIPAA).

Trygg och säker åtkomst på begäran

Dropbox-dataskydd i molnet

Miljontals människor och organisationer anförtror oss sitt arbete. Kunddata i alla Dropbox-konton – från Dropbox Basic till våra största Enterprise-abonnenter – skyddas med molnskyddsåtgärder av samma höga standard.

Läs mer om Dropbox-säkerheten

Molnsäkerhetsåtgärder för dataskydd

Dropbox-molnsäkerheten skyddar:

Filer

Vi ger mer än bara traditionell kryptering och skyddar de allra mest känsliga uppgifterna från säkerhetshot vid överföring och i vila. Tredjepartsåtkomst från utvecklare och appar uppfyller kraven i stränga riktlinjer och användare måste godkänna eventuell åtkomst till innehållet av dessa appar.

Sekretess

Vi beskriver alltid tydligt när och varför vi samlar in dina uppgifter samt vilka steg vi tar för att skydda dem. Vi säljer inte din information till annonsörer eller tredje part.

Konto

Vi använder tvåfaktorautentisering för att begränsa obehörig åtkomst, och ger dig marknadens bästa adminsäkerhet- och åtkomstverktyg för att du ska kunna övervaka molnaktiviteterna.

Se fler funktioner

Molnlagring online

Molntjänster

Håll alla dina filer säkra med kraftfull molnlagring online      

Lagra dokument i molnet

Online lagringsutrymme för dokument

Hantera dokument online med enkel och säker molnlagring

Fjärradera dina enheter

Fjärradering

Fjärradera din enhet för att hålla dina data säkra

Fildelningsbehörigheter

Filbehörigheter

Hantera säker fildelning med filbehörigheter