สิทธิ์อนุญาตของไฟล์เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น

ปกป้องงานที่คุณแบ่งปัน

จัดการสิทธิ์ของไฟล์แบบละเอียด

การควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถ—และไม่สามารถ—ทำอะไรบ้างกับข้อมูลที่คุณแบ่งปันเป็นเรื่องที่สำคัญ สิทธิ์การใช้งานแบบละเอียดของ Dropbox ทำให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ได้บ้าง และแต่ละคนมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบใดบ้าง 

ตัวอย่างเช่น Dropbox ช่วยให้คุณแบ่งปันไฟล์รูปภาพเฉพาะกับทีม—โดยไม่ต้องให้สิทธิ์อนุญาตกับทีมในการเข้าถึงโฟลเดอร์ "การออกแบบ" ที่เป็นโฟลเดอร์หลัก

จัดการสิทธิ์ของไฟล์

ส่งไฟล์แบบดูได้เท่านั้น

เมื่อส่งอีเมลออกไปแล้ว คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับไฟล์แนบได้ และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแนบไฟล์ขนาดใหญ่อย่างไฟล์วิดีโอหรือไฟล์วาด CAD

Dropbox ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันลิงก์แบบดูได้เท่านั้น—ผู้รับจึงมีสิทธิ์การใช้งานแบบละเอียดเพื่อดู แสดงความคิดเห็น และดาวโหลดไฟล์ได้—แต่ไม่สามารถแก้ไข—ไฟล์ต้นฉบับได้ คุณยังสามารถตั้งรหัสผ่านและวันที่หมดอายุสำหรับลิงก์ของคุณ เพื่อจำกัดการใช้งานเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้ หรือคุณสามารถใช้ Dropbox Showcase เพื่อแบ่งปันให้ทั้งโครงการเป็นการนำเสนอแบบออกแบบเฉพาะผู้รับ—โดยไม่ให้ผู้รับแก้ไขหรือมีสิทธิ์การแบ่งปันไฟล์ที่เป็นไฟล์ต้นฉบับ  

ส่งไฟล์แบบดูได้อย่างเดียว

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้ตามเวลาจริง

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์เป็นส่วนที่สำคัญของทุกโครงการ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนได้ด้วย Dropbox เมื่อมีคนเปิดดู แก้ไข ลบ หรือย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์ หากคุณไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่มีคนทำไว้ คุณก็สามารถใช้การกู้คืนไฟล์และประวัติเวอร์ชันเพื่อกู้คืนไฟล์เวอร์ชันเดิมของคุณได้ง่ายๆ

คุณยังได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นในไฟล์ ทำให้สามารถรวบรวมข้อคิดเห็นได้ในที่เดียวกันโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปมาทางอีเมลหรือเอกสารแยก

ติดตามการเปลี่ยนแลงของไฟล์แบบตามเวลาจริง