Alat pengurusan tugasan untuk senarai tugasan yang lebih ringkas

Uruskan senarai anda yang hendak dibuat dengan lebih efektif dengan Dropbox Paper

Menyemak senarai anda yang hendak dibuat sebagaimana anda bekerja

Dropbox Paper adalah satu ruang yang anda boleh guna untuk bekerja dalam projek pasukan. Tambah nota mesyuarat, imej, baris kod, malah animasi GIF—apa sahaja yang anda perlu untuk projek anda. 

Gunakan templat senarai tugasan untuk menguruskan tugasan, terus dalam dokumen Paper. Sebagai contoh, jika anda mempunyai senarai perkara yang perlu dilakukan sebelum satu imej boleh diterbitkan pada kulit majalah, anda boleh dapatkan senarai tugasan "Semakan Imej" dibuat secara langsung bersebelahan dengan imej tersebut. Dengan senarai tugasan anda bersebelahan dengan kerja itu sendiri, rakan sepasukan anda akan lebih memahami perkara yang perlu mereka lakukan dan sebabnya .

buat kaitan senarai

Memastikan semua orang dalam landasan

Gunakan alat pengurusan tugas seperti penugasan tugasan dan tarikh akhir untuk diri anda atau ahlu pasukan secara terus daripada Paper. Apabila tarikh akhir hampir tiba, Paper menghantar peringatan secara automatik kepada penyumbang supaya semua orang berada pada halaman yang sama. Ahli pasukan boleh menanda tugas mereka sebaik sahaja mereka melengkapkannya, supaya semua orang kekal bertanggungjawab .

uruskan tugas

Dapatkan paparan perhatian kerja semua orang, semua di dalam satu tempat

Lebih mudah ianya untuk dilihat dan respons kepada kerja semua orang, lebih mudah ianya untuk diuruskan walaupun projek dan tugas yang paling kompleks.

Dengan Paper, anda boleh dapatkan perspektif yang tinggi daripada semua orang yang diberikan tugas dan sumbangan dalam satu tempat, tanpa perlu menghantar e-mel kolaborator yang berbeza untuk input mereka atau menghantar soalan-soalan susulan.

Apabila seseorang menyumbang kerja kepada dokumen Paper, nama mereka akan ditunjukkan di dalam margin, di samping sumbangan mereka. Tambah komen secara langsung pada kerja rakan sepasukan anda dan tanda nama mereka supaya mereka diberitahu bahawa anda telah meninggalkan maklum balas kepada mereka.

pengawasan pengurusan tugas