Skip to main content

Tworzenie własnej listy zadań do zrobienia nigdy nie było tak proste

Wydajniej zarządzaj swoją listą zadań dzięki Dropbox Paper.

Twórz listy zadań w ramach zarządzania projektami, ustawiaj terminy i rozpocznij przydzielanie zadań członkom zespołu w zaledwie kilka sekund.

Cyfrowa lista zadań z przypisanymi terminami i właścicielami. Dwa zadania zostały oznaczone jako ukończone
Odhaczaj na bieżąco zadania wykonane w ramach zarządzania projektami

Dropbox Paper to zintegrowany obszar roboczy stworzony z myślą o projektach i zadaniach zespołowych. Możesz tu umieścić notatki ze spotkań, obrazy, fragmenty kodu, a nawet animowane pliki GIF – czyli wszystko, co przyda się w realizacji projektu.

Użyj szablonu listy zadań zarządzania projektem, aby monitorować zadania w projekcie bezpośrednio w dokumencie Paper. Możesz na przykład umieścić specjalną, aktualizowaną na bieżąco listę zadań tuż obok grafiki, która ma trafić na okładkę magazynu, żeby wiedzieć, co zostało do zrobienia, zanim będzie można ją opublikować. Lista zadań do wykonania umieszczona obok konkretnego elementu projektu pomoże Twoim współpracownikom lepiej zrozumieć, co mają zrobić i dlaczego.

Użytkownik sprawdza zadanie na liście kontrolnej
Informuj wszystkich na bieżąco dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami

Narzędzia do zarządzania zadaniami, takie jak termin realizacji lub przydzielanie zadań, możesz znaleźć bezpośrednio na platformie Paper.

Gdy zbliża się termin ukończenia projektu, Paper powiadamia o tym wszystkich uczestników, co zapewnia odpowiednią koordynację pracy i umożliwia śledzenie zadań. Członkowie zespołu i menedżerowie projektów mogą zaznaczać wykonanie przydzielonych im zadań, dzięki czemu można kontrolować ich pracę.

Lista zadań z przypisanymi właścicielami i polami wyboru
Nadzoruj pracę całego zespołu w jednym miejscu.

Skuteczny nadzór nad realizacją poszczególnych zadań umożliwia łatwiejsze zarządzanie nawet najbardziej złożonymi projektami.

Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami na platformie Paper zyskujesz strategiczny ogląd wszystkich przydzielonych zadań w jednym miejscu. Nie ma potrzeby wysyłania wiadomości e-mail do różnych współpracowników lub przydzielonych osób w celu śledzenia zadań lub wysyłania dalszych pytań.

Nazwiska poszczególnych członków zespołu umieszczane są na marginesie dokumentu Paper obok wykonanych przez nich elementów projektu. Możesz tu wstawić komentarze i oznaczyć nazwiska współpracowników, którzy zostaną w ten sposób powiadomieni o Twoich opiniach w czasie rzeczywistym.

Wielu użytkowników przegląda zadania projektu i osadzone zasoby

Często zadawane pytania

Zarządzanie zadaniami – nazywane również zarządzaniem projektami – to proces prowadzenia projektów lub zadań przez ich pełen cykl, od początku do końca. Wymaga to często ustalenia statusu i wagi danego zadania, a także zarządzania czasem, zasobami i różnego rodzaju zależnościami między elementami projektu. Zarządzanie zadaniami i śledzenie czasu jest ważne, ponieważ pomaga pracownikom i zespołom terminowo realizować projekty dzięki skutecznemu ustalaniu priorytetów.

Dropbox można wykorzystywać jako oprogramowanie online do zarządzaniami zadaniami w ramach zarządzania projektami i współpracy w zespole. Dropbox Paper pomaga organizować listy zadań, udostępniać pliki, ustalać terminy realizacji i śledzić czas – a wszystko to w jednym miejscu. Powyższe funkcje służące zarządzaniu projektami dostępne są również w nowej aplikacji komputerowej Dropbox.

Lista zadań zarządzania projektem jest podobna do osobistej listy zadań, z tą różnicą, że jest współdzielona przez wiele osób.

Zaletą listy zadań zarządzania projektem jest to, że tworzy ona centralną przestrzeń, w której współpracownicy mogą sprawdzać w czasie rzeczywistym status pozostałych elementów projektu, od których może zależeć realizacja ich własnych zadań. Na przykład producent filmowy czekający na ukończenie etapów potrzebnych do rozpoczęcia montażu może sprawdzić listę zadań zarządzania projektem, aby dowiedzieć się, co zostało już wykonane.

Dropbox Paper oferuje rozwiązania do zarządzania zadaniami i narzędzia do współpracy, które pomogą Ci zautomatyzować i uprościć Twój sposób organizacji pracy i ustalania kolejności zadań. Stwórz dokument Paper i użyj go jako swojego centrum informacji i kontrolera postępu pracy. Uporządkuj swój plan projektu przez zebranie wszystkich notatek, materiałów, łączy i zadań w jednym miejscu. Następnie zorganizuj pracę zespołu, przypisując zadania i terminy sobie i innym członkom zespołu oraz śledząc postęp wszystkich osób w pracy.

Tworzenie list zadań za pomocą Dropbox Paper jest bardzo proste. Po utworzeniu dokumentu znajdź przycisk listy kontrolnej na pasku narzędzi znajdującym się na dole ekranu. Aby utworzyć prostą listę zadań w nowym dokumencie Paper:

  • Dodaj zadanie do listy kontrolnej.
  • Przydziel je sobie lub innemu członkowi zespołu przez użycie @wzmianki.
  • Ustaw termin wykonania zadania.

Jeśli chcesz zapoznać się z przykładami, sprawdź szablon listy zadań zarządzania projektem w galerii szablonów Dropbox Paper.

Zobacz więcej funkcji

Użytkownicy dodający komentarze do dokumentu

Praca zespołowa

Pracuj w zespole, edytuj i udostępniaj zawartość plików

Lista zadań utworzona w Dropbox

Narzędzia zwiększające produktywność

Użyj narzędzi Dropbox, aby zwiększyć produktywność w miejscu pracy

Narzędzie do zarządzania projektami

Narzędzie do zarządzania projektami

Stwórz własny szablon planu projektu w Dropbox Paper

Szablon notatek ze spotkania

Szablon notatek ze spotkania

Stwórz własny szablon notatek ze spotkania za pomocą Dropbox Paper