Zarządzanie zadaniami nigdy nie było prostsze.

Zarządzaj swoją listą rzeczy do zrobienia dzięki Dropbox Paper

menedżer zadań
Zarządzanie zadaniami nigdy nie było prostsze.

Sprawdzaj swoją listę rzeczy do zrobienia na bieżąco

Dropbox Paper to zintegrowany obszar roboczy stworzony z myślą o projektach zespołowych. Możesz tu umieścić notatki dotyczące spotkań, obrazy, fragmenty kodu, a nawet animowane gify—słowem wszystko, co przyda się w realizacji projektu. 

Stwórz listę rzeczy do zrobienia bezpośrednio w dokumencie na platformie Paper. Możesz, na przykład, umieścić specjalną, aktualizowaną na bieżąco listę tuż obok grafiki, która ma trafić na okładkę magazynu, żeby wiedzieć, co zostało do zrobienia, zanim będzie można ją opublikować. Lista zadań do wykonania umieszczona obok konkretnego elementu projektu pomoże Twoim współpracownikom lepiej zorganizować pracę. 

Zorganizuj pracę zespołu

Przydzielaj zadania i wyznaczaj terminy samemu sobie lub współpracownikom bezpośrednio na platformie Paper. Gdy zbliża się termin, Paper powiadamia wszystkich uczestników projektu, co zapewnia odpowiednią koordynację pracy. Członkowie zespołu mogą zaznaczać wykonanie przydzielonych im zadań, dzięki czemu można kontrolować ich wydajność.

Nadzoruj pracę całego zespołu w jednym miejscu.

Skuteczny nadzór nad realizacją poszczególnych zadań umożliwia łatwiejsze zarządzanie nawet najbardziej złożonymi projektami.

Dzięki platformie Paper zyskujesz strategiczny ogląd sytuacji, co oznacza, że nie musisz indywidualnie sprawdzać postępu prac za pomocą e-maili.

Nazwiska poszczególnych członków zespołu umieszczane są na marginesie dokumentu na platformie Paper obok wykonanych przez nich elementów projektu. Możesz tu wstawić komentarze i oznaczyć nazwiska współpracowników, którzy zostaną w ten sposób powiadomieni o Twoich uwagach.