Tworzenie własnej listy zadań do zrobienia nigdy nie było tak proste

Zarządzaj swoją listą zadań dzięki Dropbox Paper

Sprawdzaj swoją listę zadań na bieżąco

Dropbox Paper to zintegrowany obszar roboczy stworzony z myślą o projektach zespołowych. Możesz tu umieścić notatki dotyczące spotkań, obrazy, fragmenty kodu, a nawet animowane gify — słowem wszystko, co przyda się w realizacji projektu. 

Użyj szablonu listy zadań, by sprawnie zarządzać projektami na platformie Paper. Możesz na przykład umieścić specjalną, aktualizowaną na bieżąco listę zadań tuż obok grafiki, która ma trafić na okładkę magazynu, żeby wiedzieć, co zostało do zrobienia, zanim będzie można ją opublikować. Lista zadań do wykonania umieszczona obok konkretnego elementu projektu pomoże Twoim współpracownikom lepiej zrozumieć, co mają zrobić i dlaczego.

tworzenie listy zadań

Zorganizuj pracę zespołu

Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak termin realizacji lub przydzielanie zadań, możesz znaleźć bezpośrednio na platformie Paper. Gdy zbliża się termin, Paper powiadamia o tym wszystkich uczestników projektu, co zapewnia odpowiednią koordynację pracy. Członkowie zespołu mogą zaznaczać wykonanie przydzielonych im zadań, dzięki czemu można kontrolować ich pracę. 

delegowanie zadań

Nadzoruj pracę całego zespołu w jednym miejscu.

Skuteczny nadzór nad realizacją poszczególnych zadań umożliwia łatwiejsze zarządzanie nawet najbardziej złożonymi projektami.

Dzięki platformie Paper zyskujesz strategiczny ogląd sytuacji, co oznacza, że nie musisz indywidualnie sprawdzać postępu prac za pomocą e-maili.

Nazwiska poszczególnych członków zespołu umieszczane są na marginesie dokumentu na platformie Paper obok wykonanych przez nich elementów projektu. Możesz tu wstawić komentarze i oznaczyć nazwiska współpracowników, którzy zostaną w ten sposób powiadomieni o Twoich opiniach.

nadzór nad zarządzaniem zadaniem

Zarządzanie zadaniami – nazywane również zarządzaniem projektami – to proces prowadzenia projektów lub zadań przez ich pełen cykl, od początku do końca. Wymaga to często ustalenia statusu i wagi danego zadania, a także zarządzania czasem, zasobami i różnego rodzaju zależnościami między elementami projektu. Zarządzanie zadaniami to niezwykle ważny proces, ponieważ ułatwia poszczególnym pracownikom i całym zespołom efektywną i produktywną realizację projektów.

Dropbox można wykorzystywać jako narzędzie do zarządzania projektami i współpracy. Dropbox Paper pomaga tworzyć i kontrolować listy zadań, przydzielać zadania i ustalać terminy ich wykonania, dodawać komentarze oraz śledzić postęp prac, a wszystko to w jednym miejscu. Powyższe funkcje służące zarządzaniu projektami dostępne są również w aplikacji komputerowej Dropbox

Dropbox Paper pomoże Ci uprościć Twój sposób organizacji pracy i ustalania kolejności zadań. Stwórz dokument Paper i użyj go jako swojego centrum informacji i kontrolera postępu pracy. Uporządkuj swój plan projektu przez zebranie wszystkich notatek, materiałów, łączy i zadań w jednym miejscu. Następnie zorganizuj pracę zespołu, przypisując zadania i terminy sobie i innym członkom zespołu oraz śledząc postęp wszystkich osób w pracy.

Tworzenie list zadań za pomocą Dropbox Paper jest bardzo proste. Po utworzeniu dokumentu znajdź przycisk listy kontrolnej na pasku narzędzi znajdującym się na dole ekranu. Aby utworzyć listę zadań w nowym dokumencie Paper:

  1. Dodaj zadanie do listy kontrolnej.
  2. Przydziel je sobie lub innemu członkowi zespołu przez użycie @wzmianki.
  3. Ustaw termin wykonania zadania.