Zarządzanie zadaniami nigdy nie było prostsze.

Zarządzaj swoją listą zadań dzięki Dropbox Paper

Sprawdzaj swoją listę zadań na bieżąco

Dropbox Paper to zintegrowany obszar roboczy stworzony z myślą o projektach zespołowych. Możesz tu umieścić notatki dotyczące spotkań, obrazy, fragmenty kodu, a nawet animowane gify — słowem wszystko, co przyda się w realizacji projektu. 

Stwórz listę zadań bezpośrednio w dokumencie na platformie Paper. Możesz na przykład umieścić specjalną, aktualizowaną na bieżąco listę tuż obok grafiki, która ma trafić na okładkę magazynu, żeby wiedzieć, co zostało do zrobienia, zanim będzie można ją opublikować. Lista zadań do wykonania umieszczona obok konkretnego elementu projektu pomoże Twoim współpracownikom lepiej zorganizować pracę. 

tworzenie listy zadań

Zorganizuj pracę zespołu

Przydzielaj zadania i wyznaczaj terminy samemu sobie lub współpracownikom bezpośrednio na platformie Paper. Gdy zbliża się termin, Paper powiadamia o tym wszystkich uczestników projektu, co zapewnia odpowiednią koordynację pracy. Członkowie zespołu mogą zaznaczać wykonanie przydzielonych im zadań, dzięki czemu można kontrolować ich wydajność.

delegowanie zadań

Nadzoruj pracę całego zespołu w jednym miejscu.

Skuteczny nadzór nad realizacją poszczególnych zadań umożliwia łatwiejsze zarządzanie nawet najbardziej złożonymi projektami.

Dzięki platformie Paper zyskujesz strategiczny ogląd sytuacji, co oznacza, że nie musisz indywidualnie sprawdzać postępu prac za pomocą e-maili.

Nazwiska poszczególnych członków zespołu umieszczane są na marginesie dokumentu na platformie Paper obok wykonanych przez nich elementów projektu. Możesz tu wstawić komentarze i oznaczyć nazwiska współpracowników, którzy zostaną w ten sposób powiadomieni o Twoich uwagach.

nadzór nad zarządzaniem zadaniem