Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie własnej listy zadań do zrobienia nigdy nie było tak proste

Zarządzaj swoją listą zadań dzięki Dropbox Paper

Cyfrowa lista zadań z przypisanymi terminami i właścicielami. Dwa zadania zostały oznaczone jako ukończone
Sprawdzaj swoją listę zadań na bieżąco

Dropbox Paper to zintegrowany obszar roboczy stworzony z myślą o projektach i zadaniach zespołowych. Możesz tu umieścić notatki dotyczące spotkań, obrazy, fragmenty kodu, a nawet animowane gify — czyli wszystko, co przyda się w realizacji projektu. Użyj szablonu listy zadań, by sprawnie zarządzać zadaniami w projektach na platformie Paper. Możesz na przykład umieścić specjalną, aktualizowaną na bieżąco listę zadań tuż obok grafiki, która ma trafić na okładkę magazynu, żeby wiedzieć, co zostało do zrobienia, zanim będzie można ją opublikować. Lista zadań do wykonania umieszczona obok konkretnego elementu projektu pomoże Twoim współpracownikom lepiej zrozumieć, co mają zrobić i dlaczego.

Użytkownik sprawdza zadanie na liście kontrolnej
Zarządzanie zadaniami sprawia, że każdy jest na bieżąco

Narzędzia do zarządzania zadaniami, takie jak termin realizacji lub przydzielanie zadań, możesz znaleźć bezpośrednio na platformie Paper. Gdy zbliża się termin ukończenia, Paper powiadamia o tym wszystkich uczestników projektu, co zapewnia odpowiednią koordynację pracy i umożliwia śledzenie zadań. Członkowie zespołu i menedżerowie projektów mogą zaznaczać wykonanie przydzielonych im zadań, dzięki czemu można kontrolować ich pracę.

Lista zadań z przypisanymi właścicielami i polami wyboru
Nadzoruj pracę całego zespołu w jednym miejscu.

Skuteczny nadzór nad realizacją poszczególnych zadań umożliwia łatwiejsze zarządzanie nawet najbardziej złożonymi projektami.

Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami na platformie Paper zyskujesz strategiczny ogląd wszystkich przydzielonych zadań w jednym miejscu. Nie ma potrzeby wysyłania wiadomości e-mail do różnych współpracowników lub przydzielonych osób w celu śledzenia zadań lub wysyłania dalszych pytań.

Nazwiska poszczególnych członków zespołu umieszczane są na marginesie dokumentu na platformie Paper obok wykonanych przez nich elementów projektu. Możesz tu wstawić komentarze i oznaczyć nazwiska współpracowników, którzy zostaną w ten sposób powiadomieni o Twoich opiniach w czasie rzeczywistym.

Wielu użytkowników przegląda zadania projektu i osadzone zasoby

Często zadawane pytania

Zarządzanie zadaniami – nazywane również zarządzaniem projektami – to proces prowadzenia projektów lub zadań przez ich pełen cykl, od początku do końca. Wymaga to często ustalenia statusu i wagi danego zadania, a także zarządzania czasem, zasobami i różnego rodzaju zależnościami między elementami projektu. Zarządzanie zadaniami i śledzenie czasu jest ważne, ponieważ pomaga osobom i zespołom realizować projekty na czas dzięki skutecznemu ustalaniu priorytetów.

Dropbox można wykorzystywać jako oprogramowanie online do zarządzaniami zadaniami w ramach zarządzania projektami i współpracy w zespole. Dropbox Paper pomaga organizować listy zadań, udostępniać pliki, ustalać terminy realizacji i śledzić czas – a wszystko to w jednym miejscu. Powyższe funkcje służące zarządzaniu projektami dostępne są również w nowej aplikacji komputerowej Dropbox.

Dropbox Paper oferuje rozwiązania do zarządzania zadaniami i narzędzia do współpracy, które pomogą Ci zautomatyzować i uprościć Twój sposób organizacji pracy i ustalania kolejności zadań. Stwórz dokument Paper i użyj go jako swojego centrum informacji i kontrolera postępu pracy. Uporządkuj swój plan projektu przez zebranie wszystkich notatek, materiałów, łączy i zadań w jednym miejscu. Następnie zorganizuj pracę zespołu, przypisując zadania i terminy sobie i innym członkom zespołu oraz śledząc postęp wszystkich osób w pracy.

Tworzenie list zadań za pomocą Dropbox Paper jest bardzo proste. Po utworzeniu dokumentu znajdź przycisk listy kontrolnej na pasku narzędzi znajdującym się na dole ekranu. Aby utworzyć prostą listę zadań w nowym dokumencie Paper:

  • Dodaj zadanie do listy kontrolnej.
  • Przydziel je sobie lub innemu członkowi zespołu przez użycie @wzmianki.
  • Ustaw termin wykonania zadania.

Zobacz więcej funkcji

Użytkownicy dodający komentarze do dokumentu

Praca zespołowa

Pracuj w zespole, edytuj i udostępniaj zawartość plików

Poznaj rozwiązania do współpracy
Lista zadań utworzona w Dropbox

Narzędzia zwiększające produktywność

Użyj narzędzi Dropbox, aby zwiększyć produktywność w miejscu pracy

Poznaj narzędzia zwiększające produktywność
Narzędzie do zarządzania projektami

Narzędzie do zarządzania projektami

Stwórz własny szablon planu projektu w Dropbox Paper

Dowiedz się więcej o planowaniu projektów
Szablon notatki ze spotkania

Szablon notatki ze spotkania

Stwórz własny szablon notatek ze spotkania za pomocą Dropbox Paper

Dowiedz się więcej na temat tworzenia notatek ze spotkania