Porządkowanie struktury folderu ułatwia Twoją pracę

Platforma dla wszystkich Twoich danych

Trzymaj wszystkie pliki swojego zespołu w jednym miejscu

Możesz spędzać mniej czasu na śledzeniu danych i zarządzaniu plikami, a więcej na pracy. Dropbox pozwala gromadzić wszystkie dane w jednym miejscu, a przejrzysta struktura folderów i plików umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie potrzebnych elementów.

Chcesz udostępnić swoim współpracownikom pliki projektu zespołowego? Dzięki Dropbox możesz udostępnić dany folder, określając jednocześnie rodzaj uprawnień do znajdujących się w nim plików — tylko do odczytu lub dostępne do edycji. Każdy wyznaczony przez Ciebie użytkownik ma dostęp do folderu, podfolderów i plików z poziomu swojego konta Dropbox, co ułatwia orientację w lokalizacji potrzebnych danych. 

Możesz również tworzyć grupy z wybranymi folderami dla wskazanych członków określonego zespołu, działu lub innego dowolnego zbioru osób. Wszyscy członkowie grupy, której udostępniłeś dany folder, zawsze mają dostęp do najnowszych wersji znajdujących się w nim plików. Jeśli projekt wykorzystuje pliki znajdujące się w różnych folderach, wystarczy skorzystać z platformy Dropbox Showcase, która umożliwia spersonalizowaną prezentację całości projektu bez potrzeby przenoszenia plików.

organizacja plików

Określ hierarchię folderów

Hierarchia folderów Dropbox umożliwia Twojemu zespołowi korzystanie z plików w uporządkowany sposób. Wybierz taki sposób organizacji plików i folderów, aby każdy z członków Twojego zespołu wiedział, gdzie je wstawić i jak je znaleźć. Prosty system organizacji plików oznacza mniej marnowania czasu na zapewnianie wsparcia technicznego Twojemu zespołowi, a więcej na wykonywanie właściwych zadań.

struktura folderów

Łatwa i bezpieczna praca zespołowa

Udostępnianie różnych wersji plików jako załączników do wiadomości e-mail może być męczące nie tylko dla Ciebie, ale i dla odbiorców; łatwo bowiem wtedy o omyłkę. Dzięki Dropbox każda zmiana w pliku jest automatycznie synchronizowana na potrzeby wszystkich jego użytkowników, co bardzo ułatwia pracę zespołową.

Ponadto otrzymujesz powiadomienie, gdy ktoś ogląda, edytuje, usuwa lub przenosi pliki między folderami, więc jesteś zawsze na bieżąco. Zamiast wysyłać i odbierać e-maile z opiniami, możesz wymieniać się informacjami z resztą zespołu w tym samym miejscu, w którym znajdują się pliki robocze.

Chcesz udostępnić współpracownikom tylko kilka plików z danego folderu, a nie całą jego zawartość? Dzięki szczegółowym uprawnieniom możesz udostępnić określony plik dowolnej osobie bez przyznawania dostępu do reszty folderu.

praca zespołowa z plikami i folderami

Hierarchia folderów to sposób, w jaki organizujesz foldery znalezione na dysku twardym, serwerze lub koncie Dropbox. Hierarchie folderów organizują repozytoria plików i wskazują miejsce dla każdego pliku. Z systemem hierarchii folderów znajdywanie potrzebnych informacji i materiałów jest szybkie i sprawne. Równocześnie zapewnia on organizację informacji w sposób zrozumiały dla różnych użytkowników. 

Dzięki Dropbox organizowanie plików i folderów jest proste, a jednocześnie może zwiększyć wydajność Twojej pracy. Najpierw skonfiguruj foldery w oparciu o sposób pracy Twojego zespołu i typy materiałów, z którymi zwykle pracujecie. Następnie stwórz ustandaryzowany system nazewnictwa plików i folderów oraz skonfiguruj grupy, by uprościć udostępnianie materiałów w ramach zespołu. Dowiedz się, jak utworzyć zorganizowaną przestrzeń dla Twojego zespołu w Dropbox.

Funkcja synchronizacji wybiórczej umożliwia usunięcie pliku lub folderu z urządzenia z systemem Windows lub Mac bez potrzeby usuwania go z konta Dropbox. Zazwyczaj Dropbox synchronizuje wszelkie zmiany dokonane w plikach na wszystkich urządzeniach oraz na dropbox.com. Dzięki synchronizacji wybiórczej możesz zwolnić miejsce na dysku komputera, wybierając foldery, które będą przechowywane wyłącznie na koncie dropbox.com.