Filorganisering för ett stressfritt arbete med mappar

Ett bättre system för allt ditt innehåll

Håll ditt teams filer organiserade på en gemensam plats

Lägg mindre tid på att leta upp innehåll och hantera filer, och mer tid på faktiskt arbete. Med Dropbox finns allt ditt innehåll lagrat på en central, strukturerad plats med organiserade mappar och filer som gör det enkelt för dig att hitta det du behöver, när du behöver det.

Jobbar du i ett stort projekt och behöver ge ditt team åtkomst till filer? Med Dropbox kan du bjuda in människor till en delad mapp – och du bestämmer om användaren ska ha behörighet att redigera eller bara läsa filerna i mappen. Alla du bjuder in kan visa och öppna mappen, undermappar och filer från sina Dropbox-konton vilket gör det enkelt för dem att hitta vad de behöver. 

Du kan också skapa grupper med specifika medlemmar och gruppmappar så att du organiserar filer och mappar utifrån teamet, avdelningen eller en annan relevant grupp människor. När du bjuder in hela grupper till delade mappar kommer alla medlemmar att få omedelbar åtkomst till de senaste versionerna av filerna som finns däri. Om du behöver dela projektfiler som är lagrade i olika mappar kan du med Dropbox Showcase dela dem på ett smidigt sätt med anpassad layout till kunder – utan att behöva flytta dem från respektive mappar.

filorganisering

Skapa en mapphierarki

Med Dropbox-mapphierarkin kan ditt team visa filer på ett organiserat sätt. Välj hur du vill organisera dina filer och mappar så att alla i teamet vet exakt var innehållet ska sparas och kan hittas. En enkel filorganisation innebär att mindre av teamets tid slösas bort på tekniksupport och mer används till att faktiskt få saker gjorda

mappstruktur

Samarbeta enkelt och säkert

Att ständigt dela nya filversioner som e-postbilagor kan vara ett tråkigt arbete för dig och förvirrande för dina mottagare. Med Dropbox kommer ändringar i filer automatiskt att synkas hos alla som du delar filer med, vilket gör samarbetet enkelt.

Dessutom får du en avisering när någon har visat, redigierat, tagit bort eller flyttat en fil mellan olika mappar så att du enkelt kan följa upp direkt. Och istället för att skicka feedback fram och tillbaka över mejl kan du och teamet skicka kommentarer till varandra direkt bredvid filerna ni jobbar i.

Behöver du dela några specifika filer i en mapp med dina teammedlemmar, men vill att resten av mappen ska vara privat? Med detaljerade filbehörigheter kan du dela en specifik fil med vem som helst – utan att ge åtkomst till mappen som filen bor i.

fil- och mappsamarbete

En mapphierarki är hur du strukturerar mapparna som finns på en hårddisk, en server eller ett Dropbox-konto. Mapphierarkierna organiserar filernas förteckningar och ger varje fil ett utvalt hem. Med hjälp av en mapphierarki kommer du åt information och innehåll snabbt och effektivt och organiserar information på ett sätt som lätt kan förstås av olika användartyper. 

Med Dropbox är det enkelt att organisera filer och mappar och öka produktiviteten. Först ställer du in mappar beroende på hur ditt team fungerar och vilken typ av innehåll de vanligtvis arbetar med. Sedan skapar du ett standardiserat namngivningssystem för dina filer och mappar och sätter upp grupper för att förenkla delning av innehåll inom teamet. Lär dig hur du skapar ett organiserat teamutrymme i Dropbox.

Det är möjligt att ta bort en fil eller mapp från din Windows- eller Mac-enhet utan att radera den från ditt Dropbox-konto med hjälp av vår funktion för selektiv synkning. Vanligtvis synkar Dropbox alla filändringar på alla enheter och dropbox.com. Med selektiv synkning kan du frigöra utrymme genom att ta bort mappar från datorn samtidigt som mapparna finns kvar på ditt dropbox.com-konto.