Lagringsenheter

Hur skyddas mina filer?

Lagringsenheter

 • Filer överförs aldrig över internet, så det finns ingen risk att någon kontrollerar din nätverkstrafik
 • En del lagringsenheter har inbyggd maskinvarukryptering
 • Tvåstegsverifiering är inte vanligt för lagringsenheter
 • Filer kan inte raderas från en borttappad enhet
 • Vissa typer av lagringsenheter har en tendens att råka ut för att data skadas
 • Skadlig kod kan installeras när du sätter i en okänd enhet i datorn
 • En fildelningslösning som bygger på lagringsenheter kan finnas helt och hållet bakom din brandvägg

Dropbox

 • Dropbox krypterar nätverkstrafik med SSL/TLS
 • Dokument lagras med 256-bitars AES-kryptering
 • Tvåstegsverifiering inkluderad
 • Integrering med de flesta SAML-baserade SSO -leverantörer
 • Det går att radera filerna från en förlorad enhet med fjärradering i Dropbox Plus eller Business
 • Dropbox infrastruktur följer tillgänglighetsmodellen n+2 och ger 99,99 % beständighet.
 • Dropbox är tillgängligt från datorn eller webbplatsen, vilket eliminerar risken för skadlig kod från externa enheter
 • Dropbox fungerar med de flesta företags brandväggar, men den kan inte placeras bakom brandväggen på företaget

Genom att dela filer med lagringsenheter undviker man många av de problem som är kopplade till internet, men det innebär andra säkerhetsrisker. De flesta företag tillämpar inte någon formell policy när det gäller hantering av lagringsenheter. Detta leder ofta till att många stickor, SD-kort eller externa hårddiskar ligger lite varstans, vilket gör att det är väldigt lätt att blanda ihop dem eller att de hamnar på fel ställe. Det kan bli ett allvarligt säkerhetsproblem om de råkar innehålla känsliga dokument.

Vissa typer av lagringsenheter har dessutom en tendens att råka ut för att data skadas. Billiga stickor har till exempel ett begränsat antal skriv-/raderingscykler, vilket innebär att det till slut blir fel på minnet och du kanske inte kommer åt dokumenten. Att ta bort en enhet utan att använda säker borttagning kan också skada data om ett program höll på att skriva på enheten.

Dropbox hjälper till att lösa dessa bekymmer. Dropbox formaliserar företagets fildelning genom att lägga allt i en Dropbox-mapp på datorn istället för att sprida dokumenten på olika lagringsenheter. Dropbox eliminerar även behovet att underhålla och säkerhetskopiera maskinvara, vilket säkerställer att data inte skadas. Slutligen krypterar Dropbox dina dokument när de lagras och överförs mellan dig och oss för att lösa säkerhetsproblemen i samband med överföring av data på internet.

Mer information om Dropbox-säkerhet finns i Dropbox Business förtroendeguide.