ระบบการจัดระเบียบไฟล์สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยุ่งยากและง่ายขึ้น

ระบบที่ดีกว่าสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของคุณ

เก็บไฟล์ของทีมอย่างเป็นระบบในที่เดียว

ใช้เวลาค้นหาเนื้อหาและจัดการไฟล์ของคุณได้รวดเร็วขึ้น และมีเวลามากขึ้นในการทำงานให้เสร็จสิ้น ด้วย Dropbox เนื้อหาทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บอย่างเป็นระบบไว้ที่ส่วนกลางที่เดียว โดยมีโฟลเดอร์และไฟล์ที่จัดระบบแล้วซึ่งช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายทันทีที่ต้องการ

ต้องการทำงานร่วมกันในโครงการและต้องการให้ทีมของคุณเข้าถึงไฟล์ได้ใช่ไหม ด้วย Dropbox คุณสามารถเชิญผู้คนเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะให้พวกเขาดูอย่างเดียวหรืออนุญาตให้แก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ได้ ทุกคนที่คุณเชิญสามารถดูและเข้าถึงโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และไฟล์จากบัญชี Dropbox ของพวกเขาได้ เพื่อให้พวกเขาค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย 

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกลุ่มด้วยสมาชิกที่กำหนดและโฟลเดอร์ของกลุ่มได้ ทั้งนี้เพื่อจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ตามทีม แผนก หรือการจัดกลุ่มอื่นๆ ที่เหมาะสม เมื่อคุณเชิญทั้งกลุ่มเข้าสู่โฟลเดอร์ที่แบ่งปัน สมาชิกทุกคนจะสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้ทันที และหากคุณต้องการแบ่งปันไฟล์โครงการที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ Dropbox Showcase จะช่วยให้คุณนำเสนอไฟล์ในเค้าโครงที่กำหนดเองให้แก่ลูกค้าได้โดยไม่ต้องย้ายไฟล์ไปมา

การจัดระเบียบไฟล์

สร้างลำดับชั้นของโฟลเดอร์

ลำดับชั้นของโฟลเดอร์ Dropbox ช่วยให้ทีมของคุณดูไฟล์ได้อย่างเป็นระบบตามลำดับ เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้เพื่อจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ เพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณทราบจุดที่วางไฟล์และวิธีการค้นหาไฟล์ การจัดระเบียบไฟล์ที่ตรงไปตรงมาหมายถึงการใช้เวลาสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับทีมของคุณน้อยลง และใช้เวลาทำงานให้เสร็จสิ้นได้มากขึ้น

โครงสร้างโฟลเดอร์

ทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายและปลอดภัย

การใช้ไฟล์หลายเวอร์ชันร่วมกัน เนื่องจากสิ่งที่แนบมาในอีเมลอาจมีจำนวนมากและทำให้ผู้รับของคุณสับสน ด้วย Dropbox การเปลี่ยนแปลงไฟล์ใดๆ ที่คุณทำจะซิงค์อัตโนมัติกับทุกคนที่ใช้ไฟล์ร่วมกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น

นอกจากนี้ คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ดู แก้ไข ลบ หรือย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์ เพื่อให้คุณติดตามตรวจสอบไฟล์ได้ทันที และแทนที่จะส่งความเห็นกลับไปกลับมาทางอีเมล คุณสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับทีมของคุณได้ทันทีถัดจากไฟล์ที่คุณกำลังทำงาน

แค่ต้องการใช้ไฟล์จากโฟลเดอร์ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานของคุณ แต่ต้องการเก็บโฟลเดอร์ที่เหลือเป็นส่วนตัวใช่ไหม ด้วยการอนุญาตเข้าถึงโฟลเดอร์อย่างละเอียด คุณสามารถใช้ไฟล์ที่ระบุกับทุกคนได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาเข้าใช้งานโฟลเดอร์ที่มีไฟล์อยู่

การทำงานร่วมกันบนไฟล์และโฟลเดอร์

ลำดับชั้นของโฟลเดอร์คือวิธีที่คุณจัดโครงสร้างโฟลเดอร์ที่พบในฮาร์ดไดรฟ์ เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชี Dropbox โดยลำดับชั้นของโฟลเดอร์จะจัดระเบียบคลังเก็บไฟล์ และกำหนดให้ทุกไฟล์มีสถานที่อยู่ชัดเจน การใช้ลำดับชั้นของโฟลเดอร์ทำให้การค้นหาข้อมูลและเนื้อหาที่คุณต้องการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดระเบียบข้อมูลในแบบที่ผู้ใช้ประเภทต่างๆ เข้าใจได้อย่างง่ายดาย 

Dropbox ช่วยทำให้การจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์นั้นง่ายดาย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ก่อนอื่นให้ตั้งค่าโฟลเดอร์ตามวิธีที่ทีมของคุณทำงานและประเภทของเนื้อหาที่ทีมของคุณใช้งานโดยปกติ จากนั้นให้สร้างระบบการตั้งชื่อที่เป็นมาตรฐานสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณ แล้วตั้งค่ากลุ่มเพื่อให้การแบ่งปันเนื้อหาระหว่างทีมของคุณง่ายขึ้น เรียนรู้วิธีสร้างพื้นที่ของทีมที่เป็นระเบียบใน Dropbox

คุณสามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจากอุปกรณ์ Windows หรือ Mac โดยไม่ต้องลบออกจากบัญชี Dropbox ของคุณโดยใช้คุณสมบัติการซิงค์แบบคัดเลือกของเรา โดยปกติแล้ว Dropbox จะซิงค์การเปลี่ยนแปลงไฟล์ต่างๆ ในอุปกรณ์และ dropbox.com ทั้งหมด ทว่าด้วยการซิงค์แบบคัดเลือก คุณสามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ โดยการเลือกโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการให้ซิงค์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่โฟลเดอร์เดียวกันนั้นยังคงอยู่ในบัญชี dropbox.com ของคุณ