Bestem hvem som har tilgang til Dropbox-filene dine med fildelingstillatelser

Beskytt arbeidet du deler

Administrer detaljerte filtillatelser

Det er viktig å ha oversikt over tillatelsene for hva folk kan—og ikke kan—gjøre med dataen du har delt. Dropbox sine nivåinndelte tillatelser gir deg muligheten til å kontrollere filtillatelser på et invididuelt brukernivå, dvs. hvem som har tilgang til hvilke filer og mapper, og typen tilgang de har. 

For eksempel lar Dropbox deg dele et spesifikt bilde med teamet ditt—uten å dele fulle mappetillatelser til hele "Design"-mappen som filen ligger i.

administrer filtillatelser

Send skrivebeskyttede filer

Med e-postvedlegg, kan du ikke kontrollere hva som skjer med den vedlagte filen når du sender den, og det er ofte umulig å legge ved store filer som video eller CAD-tegninger.

Dropbox gir deg muligheten til å dele koblinger til skrivebeskyttede filer—som gir mottakerne av koblingen nivåinndelte tillatelser til å lese, kommentere på og laste ned—men ikke endre—de opprinnelige filene. Du kan også sette et passord og en utløpsdato for koblingene slik at de ikke lenger ligger tilgjengelige når prosjektet er avsluttet. Eller du kan bruke Dropbox Showcase for å dele et helt prosjekt som en skreddersydd presentasjon—uten å gi mottakere tillatelser til å endre eller dele de opprinnelige filene.  

send skrivebeskyttede filer

Spor filendringer i sanntid

Å kunne spore filendringer er en svært viktig del av hvilket som helst prosjekt. Med Dropbox kan du bli informert om når noen har sett, endret, slettet eller flyttet filer mellom mapper. Og hvis du ikke er enig med endringene som er gjort, kan du enkelt gjenopprette en eldre versjon via kontroller for filgjenoppretting og versjonshistorie.

Du vil også bli informert når noen har kommentert filen som gjør det enklere å samle feedback på ett sentralt sted uten å måtte bruke e-post eller ekstra dokumenter for å utveksle kommentarer.

spor filendringer i sanntid

Ja, du kan gjøre Dropbox-filer og -mapper offentlige ved å opprette en delt kobling til filen eller mappen og innstille tilgangstillatelsen til «alle med koblingen». Alle som har denne delte koblingen, kan se innholdet ditt uten å kunne redigere originalfilen. 

Det er mulig å fjerne tilgangen til en delt Dropbox-mappe. Hvis du har delt en Dropbox-mappe ved å opprette en delt kobling, kan du deaktivere koblingen for å fjerne tilgangen til den tidligere delte mappen. 

Hvis du har invitert noen til å bli med i en delt mappe, kan du fjerne tilgangen til mappen ved å fjerne en samarbeidspartner—eller til og med deg selv—fra listen over inviterte brukere. Du kan også velge å slette mappen fra enhetene deres neste gang de er koblet til internett.

Ja, delte Dropbox-koblinger kan utløpe. Dropbox Professional- og Business-brukere kan opprette en delt kobling med en utløpsdato. Når du oppretter en delt kobling, velger du utløp og velger når du vil at koblingen skal utløpe. For Dropbox Basic- og Plus-brukere kan du ikke angi en utløpsdato for de delte koblingene dine, men du kan alltid fjerne tilgang eller slette koblinger etter eget skjønn. 

Varslingene du får fra delte Dropbox-mapper, er opp til deg. For å være oppmerksom på endringer som er gjort i den delte mappen din, kan du slå på skrivebordsvarslinger og velge eller endre hvilket varsel du vil motta. Du kan varsles når noen @mentions deg, kommenterer eller redigerer filen din, tilordner en oppgave til deg, åpner en fil eller mappe eller deler en fil eller mappe med deg.