Filtillatelser for økt sikkerhet

Beskytt arbeidet du deler

Administrer detaljerte filtillatelser

Det er viktig å ha oversikt over tillatelsene for hva folk kan—og ikke kan—gjøre med dataen du har delt. Dropbox sine nivåinndelte tillatelser gir deg muligheten til å kontrollere filtillatelser på et invididuelt brukernivå, dvs. hvem som har tilgang til hvilke filer og mapper, og typen tilgang de har. 

For eksempel lar Dropbox deg dele et spesifikt bilde med teamet ditt—uten å dele fulle mappetillatelser til hele "Design"-mappen som filen ligger i.

administrer filtillatelser

Send skrivebeskyttede filer

Med e-postvedlegg, kan du ikke kontrollere hva som skjer med den vedlagte filen når du sender den, og det er ofte umulig å legge ved store filer som video eller CAD-tegninger.

Dropbox gir deg muligheten til å dele koblinger til skrivebeskyttede filer—som gir mottakerne av koblingen nivåinndelte tillatelser til å lese, kommentere på og laste ned—men ikke endre—de opprinnelige filene. Du kan også sette et passord og en utløpsdato for koblingene slik at de ikke lenger ligger tilgjengelige når prosjektet er avsluttet. Eller du kan bruke Dropbox Showcasefor å dele et helt prosjekt som en skreddersydd presentasjon—uten å gi mottakere tillatelser til å endre eller dele de opprinnelige filene.  

send skrivebeskyttede filer

Spor filendringer i sanntid

Å kunne spore filendringer er en svært viktig del av hvilket som helst prosjekt. Med Dropbox kan du bli informert om når noen har sett, endret, slettet eller flyttet filer mellom mapper. Og hvis du ikke er enig med endringene som er gjort, kan du enkelt gjenopprette en eldre versjon via kontroller for filgjenoppretting og versjonshistorie.

Du vil også bli informert når noen har kommentert filen som gjør det enklere å samle feedback på ett sentralt sted uten å måtte bruke e-post eller ekstra dokumenter for å utveksle kommentarer.

spor filendringer i sanntid