การซิงค์ไฟล์ที่ง่ายดาย

การซิงค์ไฟล์อย่างรวดเร็วที่ประหยัดพื้นที่ของคุณ

ซิงค์ข้ามอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม

เข้าถึงไฟล์ระหว่างการเดินทางประจำวันหรือในวันหยุดได้ง่ายๆ บันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์ Dropbox บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะซิงค์เข้าอุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติ สามารถซิงค์ได้จากหลายอุปกรณ์และหลายแพลตฟอร์ม ได้แก่ Windows, Mac, iPhone, iPad, และ Android 

ไฟล์ที่บันทึกหรืออัพเดตใหม่ล่าสุดจะซิงค์เข้ากับทุกอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาส่งอีเมลเวอร์ชันใหม่ถึงผู้ร่วมมือ และคุณยังแน่ใจได้ว่าไฟล์ที่สำคัญจะได้รับการซิงค์โดยสมบูรณ์ โดยดูที่เครื่องหมายถูกสีเขียว 

หากคุณอัพเดตบางอย่างเร็วเกินไป ระบบจะสำรองไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าของคุณไว้ 30 วัน—หรือนานถึง 120 วันสำหรับผู้ใช้ Dropbox Business—คุณจึงสามารถกู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้เสมอ  

ซิงค์ไฟล์ทุกอุปกรณ์

เข้าถึงทุกอุปกรณ์ได้แบบออฟไลน์

คุณสามารถเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซิงค์ในเครื่องเข้ากับบัญชี Dropbox ได้ด้วยแอปเดสก์ท็อป แม้ในเวลาที่คุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม เมื่อคุณกลับมาออนไลน์ ระบบจะซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณโดยอัตโนมัติกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด คุณยังสามารเลือกไฟล์เพื่อเข้าถึงแบบออฟไลน์ ได้บน Android, iPhone, และ iPad

เข้าถึงแบบออฟไลน์

ประหยัดพื้นที่

เพิ่มพื้นที่ว่างที่มีค่าในฮาร์ดไดรฟ์ด้วย Dropbox สมาร์ทซิงค์ โดยการส่งไฟล์ไปที่คลาวด์ คุณยังคงสามารถดูทุกโฟลเดอร์และไฟล์ได้จากเดสก์ท็อป แม้จะไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเลยก็ตาม เมื่อคุณเปิดไฟล์ ระบบจะซิงค์กับฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยอัตโนมัติ—เฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้เท่านั้น

ประหยัดพื้นที่