Att göra-lista på ett enkelt sätt

Hantera dina att göra-listor på ett bättre sätt med Dropbox Paper

Bocka i dina att göra-listor under arbetets gång

Dropbox Paper är ett gemensamt utrymme du kan använda i arbetet med projekt och teamuppgifter. Lägg till mötesanteckningar, bilder, kod och till och med animerade GIF:ar – allt du behöver i ditt projekt. 

Använd en att-göra-lista för att hantera projektuppgifter direkt i ett Paper-dokument. Om du till exempel har ett antal arbetsuppgifter som måste klaras av innan en bild kan publiceras på framsidan av en tidning kan du lägga en ”att-göra-lista för bildgranskning” bredvid bilden som ska granskas. När att-göra-listan med underuppgifter ligger bredvid själva arbetsuppgiften blir det enklare för ditt team att förstå vad som behöver göras – och varför.

Användare som bockar av uppgift på en checklista

Håll alla på banan med uppgiftshantering

Använd uppgiftshanteringsverktyg och fördela uppgifter och deadlines till dig själv och dina teammedlemmar, direkt i Paper. När deadlines närmar sig skickar Paper automatiskt ut påminnelser så att alla har koll på läget. Teammedlemmar och projektledare kan bocka av sina uppgifter när de har genomförts så att alla vet sina ansvarsområden.

Uppgiftslista med flera teammedlemmar med en uppgift avbockad

Få helikopterperspektiv på allas arbete på en gemensam plats

Ju enklare det är att se och svara upp på dina kollegers arbete, desto enklare blir det att hantera också de mest komplexa projekten och arbetsuppgifterna.

Med uppgiftshanteringsverktygen i Paper får du ett övergripande perspektiv över alla teammedlemmars uppgifter och bidrag på en och samma plats. Du behöver inte mejla olika samarbetspartners för att kolla uppgifter eller ställa och uppföljningsfrågor.

När någon bidrar till ett Paper-dokument syns personens namn i marginalen, bredvid det som infogats. Du kan lägga till kommentarer direkt vid din kollegas arbete och tagga personens namn så att hen aviseras direkt om din kommentar.

Flera användare som tittar på projektuppgifter och inbäddade tillgångar

Uppgiftshantering, som även kallas för projektledning, är processen genom vilken ett projekt eller jobb styrs genom sin livscykel, från början till slut. Det kräver ofta hantering av en aktivitets status, prioritet, tid, resurser och beroenden. Uppgiftshantering och tidsspårning är viktigt eftersom det hjälper individer och team att genomföra sina projekt i tid och på ett effektivt sätt.

Du kan använda Dropbox som ditt uppgiftshanteringsprogram för projekthantering och samarbete. Med Dropbox Paper kan du hantera att-göra-listor, dela filer, tilldela uppgifter och förfallodatum och spåra tiden – allt på en och samma plats. Du hittar också de här projekthanteringsverktygen i den nya Dropbox-skrivbordsappen

Dropbox Paper omfattar uppgiftshanteringslösningar och samarbetsverktyg som kan hjälpa dig automatisera och göra det lättare att organisera och prioritera ditt arbete. Skapa ett Paper-dokument och använd det som ditt centrala nav för information samt för att följa förloppet. Organisera projektplanen genom att kombinera alla dina anteckningar, tillgångar, länkar och uppgifter på ett och samma ställe. Sedan kan du prioritera ditt arbete genom att tilldela uppgifter och förfallodatum till dig själv eller teammedlemmar och spåra förloppet allteftersom uppgifter blir klara.

Det är lätt att skapa att göra-listor i Dropbox Paper. När du har skapat ett dokument hittar du knappen checklista i verktygsfältet längst ned på skärmen. Så här startar du en enkel att-göra-lista i ditt nya Paper-dokument:

  1. Lägg till din uppgift i checklistan
  2. Tilldela den till dig själv eller din teamkamrat med hjälp av funktionen @mention
  3. Ange ett förfallodatum för slutförande

Se fler funktioner

Onlinesamarbete i dokument

Innehållssamarbete

Samarbeta, redigera och dela innehållet enkelt med teammedlemmarna            

Produktivitetsverktyg för jobbet

Produktivitetsverktyg

Använd Dropbox-verktyg för mer produktivitet på arbetsplatsen

Projektplansmall

Projektplansmall

Skapa din egen projektplaneringsmall med Dropbox Paper

Mallar för mötesprotokoll

Mallar för mötesprotokoll

Skapa din egen mall för mötesanteckningar med Dropbox Paper