Projekthanteringsverktyg för enklare att göra-listor

Hantera dina att göra-listor på ett bättre sätt med Dropbox Paper

Bocka i dina att göra-listor under arbetets gång

Dropbox Paper är ett gemensamt utrymme du kan använda i arbetet med teamets projekt. Lägg till mötesanteckningar, bilder, kod och till och med animerade GIF:ar – allt du behöver i ditt projekt. 

Använd en mall för att göra-listor för att hantera uppgifter – direkt i ditt Paper-dokument. Om du till exempel har ett antal arbetsuppgifter som måste klaras av innan en bild kan publiceras på framsidan av en tidning kan du lägga en ”att göra-lista för bildgranskning” bredvid bilden som ska granskas. När att göra-listan ligger bredvid själva arbetsuppgiften blir det enklare för ditt team att förstå vad som behöver göras – och varför.

skapa att göra-listor

Håll alla kolleger uppdaterade

Använd åtgärdshanterinsgverktyg och fördela uppgifter med deadlines till dig själv och dina teammedlemmar, direkt i Paper. När dina deadlines närmar sig skickar Paper ut automatiska påminnelser så att alla har koll på läget. Dina teammedlemmar kan bocka av sina uppgifter när de är genomförda så att alla vet sina ansvarsområden.

delegera uppgifter

Få helikopterperspektiv på allas arbete på en gemensam plats

Ju enklare det är att se och svara upp på dina kollegers arbete, desto enklare blir det att hantera också de mest komplexa projekten och arbetsuppgifterna.

Med Paper får du ett övergripande perspektiv över alla teammedlemmars uppgifter och bidrag, på en gemensam plats, utan att behöva mejla olika samarbetspartners med feedback och uppföljningsfrågor.

När någon bidrar till ett Paper-dokument syns personens namn i marginalen, bredvid det infogade arbetet. Du kan lägga till kommentarer direkt vid din kollegas arbete och tagga personens namn så att hen aviseras direkt om din kommentar.

översikt över uppgiftshantering