Att göra-lista på ett enkelt sätt

Hantera dina att göra-listor på ett bättre sätt med Dropbox Paper

Bocka i dina att göra-listor under arbetets gång

Dropbox Paper är ett gemensamt utrymme du kan använda i arbetet med teamets projekt. Lägg till mötesanteckningar, bilder, kod och till och med animerade GIF:ar – allt du behöver i ditt projekt. 

Använd en mall för att-göra-listor för att hantera uppgifter – direkt i ditt Paper-dokument. Om du till exempel har ett antal arbetsuppgifter som måste klaras av innan en bild kan publiceras på framsidan av en tidning kan du lägga en ”att-göra-lista för bildgranskning” bredvid bilden som ska granskas. När att-göra-listan ligger bredvid själva arbetsuppgiften blir det enklare för ditt team att förstå vad som behöver göras – och varför.

skapa att göra-listor

Håll alla kolleger uppdaterade

Använd åtgärdshanteringsverktyg och fördela uppgifter med förfallodatum till dig själv och dina teammedlemmar, direkt i Paper. När dina deadlines närmar sig skickar Paper ut automatiska påminnelser så att alla har koll på läget. Dina teammedlemmar kan bocka av sina uppgifter när de är genomförda så att alla vet sina ansvarsområden. 

delegera uppgifter

Få helikopterperspektiv på allas arbete på en gemensam plats

Ju enklare det är att se och svara upp på dina kollegers arbete, desto enklare blir det att hantera också de mest komplexa projekten och arbetsuppgifterna.

Med Paper får du ett övergripande perspektiv över alla teammedlemmars uppgifter och bidrag, på en gemensam plats, utan att behöva mejla olika samarbetspartners med feedback och uppföljningsfrågor.

När någon bidrar till ett Paper-dokument syns personens namn i marginalen, bredvid det infogade arbetet. Du kan lägga till kommentarer direkt vid din kollegas arbete och tagga personens namn så att hen aviseras direkt om din kommentar.

översikt över uppgiftshantering

Uppgiftshantering, som även kallas för projektledning, är processen genom vilken ett projekt eller jobb styrs genom sin livscykel, från början till slut. Det kräver ofta hantering av en aktivitets status, prioritet, tid, resurser och beroenden. Uppgiftshantering är viktigt eftersom det hjälper individer och team att genomföra sina projekt på ett effektivt sätt.

Du kan använda Dropbox för projekthantering och samarbete. Med Dropbox Paper kan du hantera att-göra-listor, tilldela uppgifter och förfallodatum, lägga till anteckningar och följa förloppet – allt på en och samma plats. Du kan också hitta dessa projekthanteringsfunktioner i den nya Dropbox-skrivbordsappen

Dropbox Paper kan förenkla hur du organiserar och prioriterar ditt arbete. Skapa ett Paper-dokument och använd det som ditt centrala nav för information samt för att följa förloppet. Organisera projektplanen genom att kombinera alla dina anteckningar, tillgångar, länkar och uppgifter på ett och samma ställe. Du kan sedan prioritera ditt arbete genom att tilldela uppgifter och förfallodatum till dig själv eller teamkamrater och spåra alla deras förlopp allteftersom de blir klara med delar av sitt arbete.

Det är lätt att skapa en att-göra-lista i Dropbox Paper. När du har skapat ett dokument hittar du knappen checklista i verktygsfältet längst ned på skärmen. Så här startar du din att-göra-lista i ditt nya Paper-dokument:

  1. Lägg till din uppgift i checklistan
  2. Tilldela den till dig själv eller din teamkamrat med hjälp av funktionen @mention
  3. Ange ett förfallodatum för slutförande