Hoppa till huvudinnehåll

Att göra-lista på ett enkelt sätt

Hantera dina att-göra-listor på ett bättre sätt med Dropbox Paper.

Skapa uppgiftslistor och att-göra-listor för projektledningen, sätt deadlines och börja tilldela åtgärder till teammedlemmar på ett par sekunder.

En digital att-göra-lista med förfallodatum och ägare. Två att-göra har markerats som slutförda
Bocka av i att-göra-listorna under projektets gång

Dropbox Paper är ett gemensamt utrymme för projekt och teamuppgifter. Lägg till mötesanteckningar, bilder, kod och till och med animerade GIF:filer – allt du behöver i ditt projekt.

Använd en att-göra-lista-mall för projektledning och håll koll på projektuppgifterna direkt i ett Paper-dokument. Om du till exempel har ett antal arbetsuppgifter som måste klaras av innan en bild kan publiceras på framsidan av en tidning kan du lägga att-göra-listan "Bildgranskning” direkt bredvid själva bilden. När att-göra-listan med underuppgifter ligger bredvid själva arbetsuppgiften blir det enklare för ditt team att förstå vad som behöver göras – och varför.

Användare som bockar av uppgift på en checklista
Håll alla uppdaterade med verktyg för uppgiftshantering

Använd uppgiftshanteringsverktyg och fördela uppgifter och deadlines till dig själv och dina teammedlemmar, direkt i Paper.

När dina deadlines närmar sig skickar Paper automatiskt ut påminnelser så att alla har koll på läget och kan följa sina projektuppgifter. Teammedlemmar och projektledare kan bocka av sina uppgifter när de har genomförts så att alla vet sina ansvarsområden.

En att-göra-lista med tilldelade ägare och kryssrutor
Få helikopterperspektiv på allas arbete på en gemensam plats

Ju enklare det är att se och svara upp på dina kollegers arbete, desto enklare blir det att hantera också de mest komplexa projekten och arbetsuppgifterna.

Med uppgiftshanteringsverktygen i Paper får du ett övergripande perspektiv över alla teammedlemmars uppgifter och bidrag på en och samma plats. Du behöver inte mejla olika samarbetspartners för att kolla uppgifter eller ställa och uppföljningsfrågor.

När någon bidrar till ett Paper-dokument syns personens namn i marginalen, bredvid det som infogats. Du kan lägga till kommentarer direkt vid din kollegas arbete och tagga personens namn så att hen aviseras direkt om din feedback.

Flera användare som tittar på projektuppgifter och inbäddade tillgångar

Vanliga frågor

Uppgiftshantering, som även kallas för projektledning, är processen genom vilken ett projekt eller jobb styrs genom sin livscykel, från början till slut. Det kräver ofta hantering av en aktivitets status, prioritet, tid, resurser och beroenden. Uppgiftshantering och tidsspårning är viktigt eftersom det hjälper individer och team att genomföra sina projekt i tid och på ett effektivt sätt.

Du kan använda Dropbox som ditt onlineprogram vid uppgiftshantering vid projekthantering och teamsamarbete. Med Dropbox Paper kan du hantera att-göra-listor, dela filer, tilldela uppgifter och förfallodatum och spåra tidsåtgången—allt på en och samma plats. Du hittar också de här projekthanteringsverktygen i den nya Dropbox-klienten.

En projektuppgiftslista är i stort sett detsamma som en personlig att-göra-lista med skillnaden att den delas mellan flera personer.

Fördelen med en projektuppgiftslista är att den utgör ett centralt utrymme där medarbetarna kan kontrollera statusen för projektets olika delar – som kan påverka hur mycket de kan göra i sin egen hörna – i realtid. Till exempel kan en videoproducent som väntar på att tillgångar ska bli klara innan det går att sätta igång med redigeringen kontrollera projektets att-göra-lista och se om den här uppgiften har slutförts.

Dropbox Paper omfattar uppgiftshanteringslösningar och samarbetsverktyg som kan hjälpa dig automatisera och göra det lättare att organisera och prioritera ditt arbete. Skapa ett Paper-dokument och använd det som ditt centrala nav för information samt för att följa förloppet. Organisera projektplanen genom att kombinera alla dina anteckningar, tillgångar, länkar och uppgifter på ett och samma ställe. Sedan kan du prioritera ditt arbete genom att tilldela uppgifter och förfallodatum till dig själv eller teammedlemmar och spåra förloppet allteftersom uppgifter blir klara.

Det är lätt att skapa att göra-listor i Dropbox Paper. När du har skapat ett dokument hittar du knappen checklista i verktygsfältet längst ned på skärmen. Så här startar du en enkel att-göra-lista i ditt nya Paper-dokument:

  • Lägg till din uppgift i checklistan
  • Tilldela den till dig själv eller din teamkamrat med hjälp av funktionen @mention
  • Ange ett förfallodatum för slutförande

Ta en titt på mallen för projektuppgiftslistor i mallgalleriet i Dropbox Paper för exempel.

Se fler funktioner

Användare som kommenterar i ett dokument

Innehålls­samarbete

Samarbeta, redigera och dela inne­hållet enkelt med team­medlemmarna

En att-göra-lista som skapats i Dropbox

Produktivitetsverktyg

Använd Dropbox-verktyg för mer produktivitet på arbetsplatsen

Mallar för mötesprotokoll och dagordning

Mallar för mötesprotokoll och dagordning

Skapa din egen projektplaneringsmall med Dropbox Paper

Mallar för mötesprotokoll

Mallar för mötesprotokoll

Skapa din egen mall för mötesanteckningar med Dropbox Paper