รหัสผ่านช่วยปกป้องโฟลเดอร์และไฟล์

Dropbox ช่วยให้สามารถรักษาความปลอดภัยและควบคุมข้อมูลอ่อนไหวทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

รหัสผ่านช่วยปกป้องโฟลเดอร์หรือไฟล์ เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกชั้น

Dropbox ได้รับการออกแบบมาพร้อมการป้องกันหลายชั้น เพื่อให้คุณสบายใจได้ว่าข้อมูลที่อ่อนไหวที่สุดจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนระบบคลาวด์ และหากคุณเพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านลงไปอีกชั้น จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงแค่คนที่คุณต้องการให้เข้าถึงไฟล์ของคุณผ่าน Dropbox เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ก่อนที่ใครจะสามารถดูหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านที่คุณใช้ปกป้องเอกสารนั้นไว้

โฟลเดอร์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน

การป้องกันด้วยรหัสผ่าน Dropbox ช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นอะไรบ้าง

Dropbox ช่วยให้สามารถใช้รหัสผ่านปกป้องไฟล์ PDF หรือไฟล์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จากที่อื่น ก่อนที่คุณจะแบ่งปันลิงก์ไปยัง PDF, เอกสาร Word หรือไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ในบัญชี Dropbox ของคุณ เพียงแค่กำหนดรหัสผ่านสำหรับลิงก์ดังกล่าวเพื่อให้มีเพียงผู้รับเท่านั้นที่สามารถเปิดลิงก์ดังกล่าวได้ด้วยรหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้  

หากคุณคือผู้ใช้ Dropbox Business คุณจะสามารถจำกัดได้ว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์อ่อนไหวที่คุณใช้รหัสผ่านป้องกันไว้ และหากมีบุคคลภายนอกทีมของคุณเผอิญไปกดลิงก์ที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มีรหัสผ่านป้องกันก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะไม่มีใครทำอะไรกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้หากไม่มีรหัสผ่าน

ผู้ใช้ส่งคำขอสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ที่แบ่งปัน

ควบคุมการเข้าถึงไฟล์โดยการกำหนดวันหมดอายุของลิงก์ที่แบ่งปัน

คุณยังคงควบคุมไฟล์ได้แม้จะแบ่งปันไฟล์ออกไปแล้วก็ตาม หากคุณกำหนดวันหมดอายุของลิงก์ที่แบ่งปันบน dropbox.com หรือแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้ ผู้รับจะสามารถเข้าถึงลิงก์ที่แบ่งปันได้จนถึงวันหมดอายุเท่านั้น หากถึงวันหมดอายุแล้ว ลิงก์จะไม่สามารถใช้งานได้และไม่มีใครเข้าดูไฟล์ได้ 

อีกวิธีในการป้องกันไม่ให้มีใครมาดาวน์โหลดงานของคุณคือ การปิดใช้งานการดาวน์โหลดสำหรับลิงก์ที่แบ่งปัน ผู้รับจะสามารถดูตัวอย่างไฟล์บน dropbox.com ได้เท่านั้น แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ของตนได้ 

การตั้งวันที่หมดอายุของลิงก์

ตั้งค่า 2FA เพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น

การป้องกันด้วยรหัสผ่านคือสุดยอดเครื่องมือสำหรับควบคุมและรักษาความปลอดภัยไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณแบ่งปันกับผู้อื่น และช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลลับของคุณตกไปอยู่ในมือผิดคน อีกหนึ่งคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่เราแนะนำให้กับผู้ใช้ Dropbox ทุกรายคือ การกำหนดการยืนยันแบบสองขั้นตอน ไม่เพียงแค่ง่าย แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องบัญชี Dropbox ของคุณและทุกอย่างในนั้น 

หากคุณเปิดใช้งานการยืนยันแบบสองขั้นตอน Dropbox จะจำเป็นต้องใช้การพิสูจน์ตัวตนรูปแบบที่สอง เช่น รหัสหกหลัก หรือคีย์การรักษาความปลอดภัย (ไม่ใช่รหัสผ่านของคุณ) เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีหรือเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตเครื่องใหม่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณได้ยากยิ่งขึ้นอย่างมาก 

การป้องกันแบบ 2 ปัจจัยกับไฟล์ที่แบ่งปัน

การเข้ารหัสไฟล์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหากมีใครพยายามแทรกแซงไฟล์หรือพยายามควบคุมพื้นที่จัดเก็บไฟล์ จะไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ส่วนการป้องกันด้วยรหัสผ่านคือคุณสมบัติที่สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อแบ่งปันไฟล์ภายในบริการ Dropbox เพื่อเพิ่มระดับการป้องกันการแบ่งปันเข้าไปอีกชั้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการเข้ารหัสไว้ตลอดเมื่ออัพโหลดไปยัง Dropbox และคุณมีตัวเลือกในการป้องกันไฟล์ด้วยรหัสผ่านเมื่อคุณแบ่งปันไฟล์

รหัสผ่านช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีเพียงผู้รับที่กำหนดไว้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ หากมีผู้ที่ไม่พึงประสงค์ได้รับลิงก์ที่แบ่งปัน จะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้หากคุณไม่ได้แบ่งปันรหัสผ่านให้กับบุคคลนั้น การเพิ่มวันหมดอายุให้กับไฟล์ที่ลิงก์กับรหัสผ่านจะช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีเฉพาะแค่ผู้รับที่กำหนดไว้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงลิงก์ที่คุณส่งได้และเข้าถึงได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้ด้วย 

การป้องกันด้วยรหัสผ่านช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงแค่คนที่คุณต้องการให้เข้าถึงไฟล์ Word ของคุณผ่าน Dropbox เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ ก่อนที่ใครจะสามารถดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร Word ได้ จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านที่คุณใช้ปกป้องเอกสารนั้นไว้

การเพิ่มรหัสผ่านลงในไฟล์ PDF ใน Dropbox ถือเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านให้กับลิงก์ PDF ที่แบ่งปันได้โดยลงชื่อเข้าใช้ใน dropbox.com จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Share" (แบ่งปัน) ถัดจากชื่อไฟล์ และเชื่อมโยงเข้ากับการตั้งค่าลิงก์ โดยคนที่มีรหัสผ่านที่คุณเลือกไว้เท่านั้นที่จะสามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่คุณส่งได้ 

ในปัจจุบัน ลูกค้า Dropbox Professional และ Dropbox Business สามารถใช้รหัสผ่านป้องกันไฟล์ที่มีลิงก์ที่แบ่งปันบน dropbox.com หรือบนแอป Dropbox สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เปรียบเทียบแผนบริการของเราแล้ว เพื่อหาแผนบริการ Dropbox ที่เหมาะสมกับคุณ

ดูคุณสมบัติอื่นๆ

การจัดเก็บบนคลาวด์ที่ปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์

ควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้บ้างและสิทธิ์ต่างๆ ที่มี

โอนย้ายไฟล์ขนาดใหญ่

ส่งไฟล์ขนาดใหญ่

ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ทุกประเภทให้กับทุกคนได้โดยไร้กังวล

การทำงานเอกสารร่วมกันทางออนไลน์

การทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา

ทำงานร่วมกัน แก้ไข และแบ่งปันเนื้อหากับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย

สิทธิ์ในการแบ่งปันไฟล์

สิทธิ์ของไฟล์

จัดการสิทธิ์ของไฟล์เพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น